Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
688
Hôm qua:
918
Tuần này:
4096
Tháng này:
17508
Tất cả:
320965
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10 khóa XXVI

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10 khóa XXVI

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2017; chiều 16/10/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10, khóa XXVI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Mai Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10 khóa XXVI

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2017; chiều 16/10/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10, khóa XXVI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Mai Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trì hội nghị.

Đăng lúc 8 tháng trước · 155 lượt xem

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ tuần 38

Chiều ngày 22/9/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban tuần thứ 38 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: nội dung 2 đề án UBND huyện trình UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2017 và công tác triển khai cụm công nghiệp – làng nghề xã Thọ Minh. Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 8 tháng trước · 205 lượt xem

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 25/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận và thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020; nghe đơn vị tư vấn báo cáo Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và Chương trình phát triển thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 8 tháng trước · 179 lượt xem

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện

Chiều ngày 12/9/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2017 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện 9 tháng đầu năm 2017; Báo cáo hồ sơ của UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường năm 2017) HĐND huyện khóa XIX về đề nghị công nhận khu vực thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV và công nhận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt tiêu chí đô thị loại V. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 9 tháng trước · 224 lượt xem

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ tuần 34

Sáng ngày 26/8/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban tuần thứ 34 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình diễn biến của bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn và phương án phòng chống dịch; danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng NTM ở các xã, thị trấn và tình hình triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư từ đầu năm đến nay. Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 9 tháng trước · 216 lượt xem

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 30/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thảo luận và thông qua: Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thọ Xuân; Đề án nâng cao chất lượng chi bộ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, giai đoạn 2017 – 2020; Phương án sản xuất vụ Đông năm 2017 – 2018. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 9 tháng trước · 202 lượt xem

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tuần thứ 32

Ngày 12/8/2017, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND tổ chức Hội nghị giao ban tuần thứ 32 để nghe và cho ý kiến một số nội dung: Báo cáo Phương án tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Cầu Kè – thị trấn Thọ Xuân đoạn tiếp giáp với đường Lê Lợi; Phương án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính công huyện Thọ Xuân. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 10 tháng trước · 249 lượt xem

Hội nghị thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy năm 2017. Sáng ngày 11/8/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông tin với Hội viên CLB Hưu trí Lam Sơn huyện Thọ Xuân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đăng lúc 10 tháng trước · 175 lượt xem

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Sáng ngày 10/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thọ Xuân; Thông qua Phương án sắp xếp các trường THPT trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đăng lúc 10 tháng trước · 261 lượt xem

Xã Xuân Yên đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Xuân Yên là xã đồng bằng nằm ở vùng tả ngạn sông Chu, cách trung tâm huyện khoảng 4 km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 309,55 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là hơn 192 ha. Hiện toàn xã có 923 hộ với 3.129 nhân khẩu sinh sống ở 11 thôn. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một bộ phận người dân làm thương mại, dịch vụ và có nghề truyền thống như sản xuất miến, bánh kẹo,....

Đăng lúc 10 tháng trước · 228 lượt xem