Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
617
Tuần này:
1303
Tháng này:
11302
Tất cả:
230947

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.
 Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết Giấy biên nhận và tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

-  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính Kế hoạch.

- Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Tổ chức nhận kết quả ngay trong ngày nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã (01 bản chính).

2. Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã (01 bản chính).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Yêu cầu thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Ghi vào sổ theo dõi.

Căn cứ pháp lý

Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.