Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
51
Hôm qua:
617
Tuần này:
1310
Tháng này:
11309
Tất cả:
230954

Thủ tục hành chính

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện.
  Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định) .

c. Trình tự:

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.

 - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn để  tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghi lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự:

Đại diện tổ chức trình Phiếu hẹn và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin giải thể hợp tác xã (01 bản chính).

2. Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể tự nguyện hợp tác xã (01 bản chính).

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng mà hợp tác xã đã công bố.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Yêu cầu thực hiện

Hợp tác xã phải thanh toán đầy đủ công nợ và nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận.

Căn cứ pháp lý

Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI;

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.