Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1025
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4685
Tháng này:
21198
Tất cả:
536376

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29/05/2018 16:39:21

Sáng ngày 29/5/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1988/2017/QĐ của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện Quyết định số 1988 theo Quyết định 1099/QĐ-UBND, ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Nông nghiệp – Môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực UBND huyện đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã quán triệt nội dung Quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ triển khai khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, với mục đích của Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự có môi trường, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Đ/c Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, trên cơ sở Kế hoạch và các văn bản đã được trình bày tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị thống nhất cao với các nội dung của kế hoạch; đồng thời khẳng định sự quyết tâm cao trong tổ chức, triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác vệ sinh môi trường trong thời gian qua; tuy nhiên, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện chuyển biến chậm và thiếu tính đồng bộ.

Đểtriển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988 đề nghị: Đối với UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở Quy định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1988 và Kế hoạch của UBND huyện, UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương mình; thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên phụ trách đến các cơ quan, đơn vị, trường học và thôn, xóm, khu phố. Từng thành viên BCĐ phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện gắn với ở đơn vị mình phụ trách, đồng thời lấy kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đối với nội dung Quyết định 1988 và Kế hoạch của UBND huyện, Kế hoạch của UBND xã, thị trấn, đồng chí chủ tịch UBND phải có trách nhiệm quán triệt đầy đủ nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, hoàn thành xong trước ngày 05/6/2018; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cám kết về quy định trách nhiệm trong thực hiện Quyết định 1988 với trưởng các thôn, xóm, khu phố xong trước ngày 05/6/2018, với các cơ quan, đơn vị, trường học xong trước ngày 10/6/2018. Tại các hội nghị triển khai ở các xã, thị trấn phải mời các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng các cụm, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở và thành viên BCĐ cấp huyện phụ trách các xã, thị trấn tham dự.

Đ/c Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện triển khai nội dung hội nghị.

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Nghị quyết số 05-NQ-TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường và Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách nghiêm túc, quyết liệt góp phần thực hiện cí hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; đề nghị MTTQ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với phòng Văn hóa và Thông tin, tham mưu cho UBND huyện văn bản bổ sung nội dung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vào quy ước, hương ước thôn, làng, khu phố để tổ chức triển khai thực hiện, xong trước ngày 30/6/2018; đối với Trung tâm Văn hóa Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, trên pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, bắt đầu từ ngày 05/6/2018. Đối với phòng GD và ĐT phối hợp với phòng TN và MT xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai công tác VSMT theo tinh thần Quyết định 1988 ngày từ đầu năm học mới 2018 – 2019, đồng thời xem đây là nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của các nhà trường trong các năm học. Đối với phòng Tư pháp, Hội đồng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tăng cường công tác tuyên, nhất là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với Đài Truyền thanh huyện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phát trên sóng của Đài huyện và cơ sở 03 lần/ tuần. Thường xuyên cập nhật những mô hình, điển hình, những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để tuyên truyền nhân ra diện rộng; đồng thời phê bình những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện tốt công tác đảm bảo VSMT trên sóng của Đài Truyền thanh huyện và cơ sở, trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện, bắt đầu từ ngày 01/6/2018.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; Hội LHPN huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT tại gia đình trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với phòng TN và MT tổ chức tập huấn cho Hội LHPN xã, thị trấn về công tác vệ sinh môi trường tại gia đình; Hội CCB chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT ngoài đồng ruộng và vệ sinh môi trường nước mưa; LĐLĐ huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT tại các cơ quan, đơn vị; MTTQ chịu trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện công tác đảm bảo VSMT.

Đối với phòng TN và MT, là cơ quan Thường trực của BCĐ, vì vậy cần tăng cường công tác QLNN, chủ động phối hợp với các phòng, ngành để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Tham mưu cho UBND huyện đưa nội dung công tác đảm bảo VSMT vào danh mục đầu tư trung hạn. Trước mắt, tham mưu văn bản hướng dẫn việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải ở các thôn, xóm, khu phố, hộ gia đình. Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các bãi chôn, lấp rác thải để đánh giá hiệu quả và có biện pháp xử lý, nâng cấp, hoàn thành xong trước ngày 15/6/2018. Hàng năm tham mưu thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan quản lý tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nước sách VSMT nông thôn đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý tốt các lò mổ, các trang trại, gia trại theo hướng thân thiện với môi trường.

Đối với các thành viên BCĐ huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết với Chủ tịch UBND huyện. Tổng hợp tình hình và những khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị phụ trách để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Giao phòng Nội vụ, theo dõi và bắt đầu từ năm 2018 đưa nội dung thực hiện công VSMT vào đánh giá, nhận xét các tập thể, cá nhân hằng năm; tham mưu đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giao phòng TC – KH, nghiên cứu thâm mưu, đề xuất với UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, thị trấn, nhất là đối với trưởng các thôn, khu phố trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, bắt đầu từ năm 2018 và đưa vào dự toán ngân sách hàng năm.
Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 29/05/2018 16:39:21 (GMT+7)

Sáng ngày 29/5/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1988/2017/QĐ của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện Quyết định số 1988 theo Quyết định 1099/QĐ-UBND, ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Nông nghiệp – Môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực UBND huyện đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã quán triệt nội dung Quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ triển khai khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, với mục đích của Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 25/5/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự có môi trường, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Đ/c Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, trên cơ sở Kế hoạch và các văn bản đã được trình bày tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị thống nhất cao với các nội dung của kế hoạch; đồng thời khẳng định sự quyết tâm cao trong tổ chức, triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác vệ sinh môi trường trong thời gian qua; tuy nhiên, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện chuyển biến chậm và thiếu tính đồng bộ.

Đểtriển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện về thực hiện Quyết định 1988 đề nghị: Đối với UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở Quy định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1988 và Kế hoạch của UBND huyện, UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương mình; thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên phụ trách đến các cơ quan, đơn vị, trường học và thôn, xóm, khu phố. Từng thành viên BCĐ phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện gắn với ở đơn vị mình phụ trách, đồng thời lấy kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đối với nội dung Quyết định 1988 và Kế hoạch của UBND huyện, Kế hoạch của UBND xã, thị trấn, đồng chí chủ tịch UBND phải có trách nhiệm quán triệt đầy đủ nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, hoàn thành xong trước ngày 05/6/2018; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cám kết về quy định trách nhiệm trong thực hiện Quyết định 1988 với trưởng các thôn, xóm, khu phố xong trước ngày 05/6/2018, với các cơ quan, đơn vị, trường học xong trước ngày 10/6/2018. Tại các hội nghị triển khai ở các xã, thị trấn phải mời các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng các cụm, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở và thành viên BCĐ cấp huyện phụ trách các xã, thị trấn tham dự.

Đ/c Lê Huy Hoàng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện triển khai nội dung hội nghị.

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Nghị quyết số 05-NQ-TU, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường và Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách nghiêm túc, quyết liệt góp phần thực hiện cí hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; đề nghị MTTQ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với phòng Văn hóa và Thông tin, tham mưu cho UBND huyện văn bản bổ sung nội dung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vào quy ước, hương ước thôn, làng, khu phố để tổ chức triển khai thực hiện, xong trước ngày 30/6/2018; đối với Trung tâm Văn hóa Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, trên pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, bắt đầu từ ngày 05/6/2018. Đối với phòng GD và ĐT phối hợp với phòng TN và MT xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai công tác VSMT theo tinh thần Quyết định 1988 ngày từ đầu năm học mới 2018 – 2019, đồng thời xem đây là nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của các nhà trường trong các năm học. Đối với phòng Tư pháp, Hội đồng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tăng cường công tác tuyên, nhất là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với Đài Truyền thanh huyện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phát trên sóng của Đài huyện và cơ sở 03 lần/ tuần. Thường xuyên cập nhật những mô hình, điển hình, những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để tuyên truyền nhân ra diện rộng; đồng thời phê bình những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện tốt công tác đảm bảo VSMT trên sóng của Đài Truyền thanh huyện và cơ sở, trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện, bắt đầu từ ngày 01/6/2018.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; Hội LHPN huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT tại gia đình trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với phòng TN và MT tổ chức tập huấn cho Hội LHPN xã, thị trấn về công tác vệ sinh môi trường tại gia đình; Hội CCB chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT ngoài đồng ruộng và vệ sinh môi trường nước mưa; LĐLĐ huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác VSMT tại các cơ quan, đơn vị; MTTQ chịu trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện công tác đảm bảo VSMT.

Đối với phòng TN và MT, là cơ quan Thường trực của BCĐ, vì vậy cần tăng cường công tác QLNN, chủ động phối hợp với các phòng, ngành để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Tham mưu cho UBND huyện đưa nội dung công tác đảm bảo VSMT vào danh mục đầu tư trung hạn. Trước mắt, tham mưu văn bản hướng dẫn việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải ở các thôn, xóm, khu phố, hộ gia đình. Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các bãi chôn, lấp rác thải để đánh giá hiệu quả và có biện pháp xử lý, nâng cấp, hoàn thành xong trước ngày 15/6/2018. Hàng năm tham mưu thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các phòng, ngành liên quan quản lý tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nước sách VSMT nông thôn đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý tốt các lò mổ, các trang trại, gia trại theo hướng thân thiện với môi trường.

Đối với các thành viên BCĐ huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết với Chủ tịch UBND huyện. Tổng hợp tình hình và những khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị phụ trách để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Giao phòng Nội vụ, theo dõi và bắt đầu từ năm 2018 đưa nội dung thực hiện công VSMT vào đánh giá, nhận xét các tập thể, cá nhân hằng năm; tham mưu đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giao phòng TC – KH, nghiên cứu thâm mưu, đề xuất với UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, thị trấn, nhất là đối với trưởng các thôn, khu phố trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, bắt đầu từ năm 2018 và đưa vào dự toán ngân sách hàng năm.
Đài Truyền thanh Thọ Xuân