Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
873
Hôm qua:
1159
Tuần này:
2032
Tháng này:
22847
Tất cả:
762778

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

Ngày 20/09/2018 15:21:29

Chiều 18/9, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp; tham dự có các đồng chí phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch Thường trực UBND, UBMT Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Y tế, Nông nghiệp - PTNT, Kinh tế - Hạ tầng.

(Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp)

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Theo đó, trong tháng 8, Thường trực HĐND huyện duy trì tốt lịch giao ban hàng tuần; Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ huyện, Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 12 xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; Trong tháng, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành 05 cuộc giám sát theo chuyên đề. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cấp xã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện (thông qua tham dự kỳ họp HĐND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử) đã kịp thời tổng hợp kết quả ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện tích cực, chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác tuần, tháng và các nọi dung theo quy định. .

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018, ngoài hoạt động thường xuyên theo luật định, HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND, UBMTTQ huyện theo quy chế phối hợp hoạt động; Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định; Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giám sát chuyên đề, thẩm tra, chất vấn cho đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã, thị trấn. Đảm bảo duy trì hoạt động giám sát thường xuyên theo đúng chương trình, kế hoạch; Triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề theo nghị quyết của HĐND huyện.

Cũng tại phiên họp, UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Nghị quyết số 14 về hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp năm 2017; Nghị quyết số 31 về hỗ trợ phát triển nông nghiệp và tích tụ ruộng đất và Nghị quyết số 32 về hỗ trợ xây dựng xã ATTP, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn năm 2018.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu tham gia phiên họp đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được các nội dung của các báo cáo, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động HĐND huyện và tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 14, số 31 và Nghị quyết số 32 của UBND huyện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong tháng 9, Thường trực HĐND huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện theo luật chính quyền địa phương. Thực hiện tốt việc chất vấn và sau chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm. Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ban của HĐND xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình giám sát theo chuyên đề năm 2018. Thường trực HĐND huyện chủ trì, căn cứ Nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 để hướng dẫn, chỉ đạo UBND huyện, các phòng ngành xây dựng nội dung đề cương báo cáo Thường trực HĐND huyện. Phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác quy hoạch. UBND huyện ăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư của công dân. Đối với kết quả thực hiện các Nghị quyết số 14, Nghị quyết số 31 và Nghị quyết số 32 của UBND huyện, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, trực tiếp là các đồng chí Trưởng phòng có liên quan, đặc biệt là phòng NN-PTNT huyện bám sát Nghị quyết của HĐND huyện tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, các Hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh rà soát, đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng mô hình đặc biệt là 8 Hợp tác xã điểm và các cửa hàng An toàn thực phẩm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các HTX trong quá trình tích tụ ruộng đất. Trong quá trình thực hiện cần tập trung thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động các mô hình. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện tại các mô hình trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

Đăng lúc: 20/09/2018 15:21:29 (GMT+7)

Chiều 18/9, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp; tham dự có các đồng chí phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch Thường trực UBND, UBMT Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Y tế, Nông nghiệp - PTNT, Kinh tế - Hạ tầng.

(Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp)

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Theo đó, trong tháng 8, Thường trực HĐND huyện duy trì tốt lịch giao ban hàng tuần; Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ huyện, Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 12 xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; Trong tháng, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành 05 cuộc giám sát theo chuyên đề. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cấp xã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện (thông qua tham dự kỳ họp HĐND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử) đã kịp thời tổng hợp kết quả ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện tích cực, chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác tuần, tháng và các nọi dung theo quy định. .

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018, ngoài hoạt động thường xuyên theo luật định, HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND, UBMTTQ huyện theo quy chế phối hợp hoạt động; Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định; Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giám sát chuyên đề, thẩm tra, chất vấn cho đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã, thị trấn. Đảm bảo duy trì hoạt động giám sát thường xuyên theo đúng chương trình, kế hoạch; Triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề theo nghị quyết của HĐND huyện.

Cũng tại phiên họp, UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: Nghị quyết số 14 về hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp năm 2017; Nghị quyết số 31 về hỗ trợ phát triển nông nghiệp và tích tụ ruộng đất và Nghị quyết số 32 về hỗ trợ xây dựng xã ATTP, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn năm 2018.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu tham gia phiên họp đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được các nội dung của các báo cáo, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động HĐND huyện và tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 14, số 31 và Nghị quyết số 32 của UBND huyện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong tháng 9, Thường trực HĐND huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện theo luật chính quyền địa phương. Thực hiện tốt việc chất vấn và sau chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm. Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ban của HĐND xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình giám sát theo chuyên đề năm 2018. Thường trực HĐND huyện chủ trì, căn cứ Nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 để hướng dẫn, chỉ đạo UBND huyện, các phòng ngành xây dựng nội dung đề cương báo cáo Thường trực HĐND huyện. Phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác quy hoạch. UBND huyện ăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư của công dân. Đối với kết quả thực hiện các Nghị quyết số 14, Nghị quyết số 31 và Nghị quyết số 32 của UBND huyện, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, trực tiếp là các đồng chí Trưởng phòng có liên quan, đặc biệt là phòng NN-PTNT huyện bám sát Nghị quyết của HĐND huyện tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, các Hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh rà soát, đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng mô hình đặc biệt là 8 Hợp tác xã điểm và các cửa hàng An toàn thực phẩm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các HTX trong quá trình tích tụ ruộng đất. Trong quá trình thực hiện cần tập trung thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động các mô hình. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện tại các mô hình trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân