Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
812
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1971
Tháng này:
22786
Tất cả:
762717

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 14/09/2018 14:04:43

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2018, chiều ngày 8 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe cho ý kiến về một số nội dung dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7 năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020; Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020; Tiến độ thực hiện Dự án tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho cam xã Xuân Thành, bưởi xã Bắc Lương; Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025; Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7 năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Theo báo cáo đánh giá, giai đoạn 2013- 2017, huyện có 28 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM và trong 6 tháng đầu năm 2018 có thêm 4 xã đã được Hội đồng thẩm tra huyện thẩm tra và đã gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp tỉnh thẩm định đạt chuẩn NTM mới gồm: Xuân Sơn, Thọ Lâm, Thọ Diên và Thọ Lập; 4 xã còn lại gồm: Xuân Phú, Thọ Thắng, Xuân Thiên và Quảng Phú phấn đấu về đích của vào cuối năm 2018. Đối với các tiêu chí NTM cấp huyện, đến hết tháng 7 năm 2018 huyện đã đạt 4/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội và tiêu chí Chỉ đạo xây dựng NTM. Từ nay đến cuối năm 2018, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí: Quy hoạch, Thủy lợi và tiêu chí Y tế, Văn hóa, Giáo dục. Phấn đấu đến hết năm 2019 hoàn thành 2 tiêu chí còn lại và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Về xây dựng điểm "thôn nông thôn mới kiểu mẫu", năm 2017 đã chọn thôn 3 xã Xuân Giang là thôn điểm của tỉnh về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến tháng 7 năm 2018, thôn 3 xã Xuân Giang đã đạt 14/14 tiêu chí. Dự thảo báo cáo cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM đến năm 2020.

Về dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020, kế hoạch đã nêu bật tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2018 và đề ra kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019-2020. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình vệ sinh ATTP và xây dựng NTM, tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ. Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng được một số thương hiệu mạnh của các sản phẩm lợi thế; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn".

Cũng tại hội nghị, UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho cam xã Xuân Thành, bưởi xã Bắc Lương; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Huyện ủy Thọ Xuân báo cáo dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 82 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025"; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Dự thảo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua trên địa bàn huyện, cũng như kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận số 82 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025. Cùng với đó thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của các báo cáo và các kế hoạch được triển khai tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo các báo cáo, kế hoạch; đồng thời đồng chí đề nghị: Đối với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7/ 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, trong thời gian tiếp theo cần tập trung thực hiện, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đối với các xã đã về đích NTM giai đoạn 2013 - 2017, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tham gia BHYT; Văn phòng điều phối ATTP huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng hướng dẫn các xã hoàn thành các chỉ tiêu về ATTP theo Quyết định 4627 của UBND tỉnh về xã đạt chuẩn ATTP; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với 4 xã đã được huyện thẩm tra đạt 19/19 tiêu chí NTM trong 6 tháng đầu năm 2018, các phòng ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tỉnh kiểm tra, thẩm định. Đối với 4 xã còn lại phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện các tiêu chí và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Các tiêu chí NTM của huyện cần đấu mối, phối hợp cũng như tập trung hoàn thiện và thực hiện các tiêu chí đề ra theo kế hoạch. Đối với xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình.

Về dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020, cần tập trung nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quản lý thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các mô hình liên kết bền vững; gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số hàng hóa nông sản sản xuất trong huyện; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo đầu ra cho các sản phẩm.

Đối với kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, huyện tập trung thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ Lễ hội; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP và phối hợp tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp diễn ra Lễ hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 14/09/2018 14:04:43 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2018, chiều ngày 8 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe cho ý kiến về một số nội dung dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7 năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020; Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020; Tiến độ thực hiện Dự án tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho cam xã Xuân Thành, bưởi xã Bắc Lương; Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025; Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7 năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Theo báo cáo đánh giá, giai đoạn 2013- 2017, huyện có 28 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM và trong 6 tháng đầu năm 2018 có thêm 4 xã đã được Hội đồng thẩm tra huyện thẩm tra và đã gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp tỉnh thẩm định đạt chuẩn NTM mới gồm: Xuân Sơn, Thọ Lâm, Thọ Diên và Thọ Lập; 4 xã còn lại gồm: Xuân Phú, Thọ Thắng, Xuân Thiên và Quảng Phú phấn đấu về đích của vào cuối năm 2018. Đối với các tiêu chí NTM cấp huyện, đến hết tháng 7 năm 2018 huyện đã đạt 4/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội và tiêu chí Chỉ đạo xây dựng NTM. Từ nay đến cuối năm 2018, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí: Quy hoạch, Thủy lợi và tiêu chí Y tế, Văn hóa, Giáo dục. Phấn đấu đến hết năm 2019 hoàn thành 2 tiêu chí còn lại và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Về xây dựng điểm "thôn nông thôn mới kiểu mẫu", năm 2017 đã chọn thôn 3 xã Xuân Giang là thôn điểm của tỉnh về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến tháng 7 năm 2018, thôn 3 xã Xuân Giang đã đạt 14/14 tiêu chí. Dự thảo báo cáo cũng đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM đến năm 2020.

Về dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020, kế hoạch đã nêu bật tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2018 và đề ra kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019-2020. Với mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình vệ sinh ATTP và xây dựng NTM, tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ. Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng được một số thương hiệu mạnh của các sản phẩm lợi thế; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn".

Cũng tại hội nghị, UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho cam xã Xuân Thành, bưởi xã Bắc Lương; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Huyện ủy Thọ Xuân báo cáo dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 82 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025"; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Dự thảo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua trên địa bàn huyện, cũng như kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận số 82 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025. Cùng với đó thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của các báo cáo và các kế hoạch được triển khai tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo các báo cáo, kế hoạch; đồng thời đồng chí đề nghị: Đối với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến tháng 7/ 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, trong thời gian tiếp theo cần tập trung thực hiện, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đối với các xã đã về đích NTM giai đoạn 2013 - 2017, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tham gia BHYT; Văn phòng điều phối ATTP huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng hướng dẫn các xã hoàn thành các chỉ tiêu về ATTP theo Quyết định 4627 của UBND tỉnh về xã đạt chuẩn ATTP; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với 4 xã đã được huyện thẩm tra đạt 19/19 tiêu chí NTM trong 6 tháng đầu năm 2018, các phòng ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tỉnh kiểm tra, thẩm định. Đối với 4 xã còn lại phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện các tiêu chí và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Các tiêu chí NTM của huyện cần đấu mối, phối hợp cũng như tập trung hoàn thiện và thực hiện các tiêu chí đề ra theo kế hoạch. Đối với xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình.

Về dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2020, cần tập trung nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quản lý thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các mô hình liên kết bền vững; gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số hàng hóa nông sản sản xuất trong huyện; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo đầu ra cho các sản phẩm.

Đối với kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, huyện tập trung thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ Lễ hội; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP và phối hợp tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp diễn ra Lễ hội.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân