Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
892
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4552
Tháng này:
21065
Tất cả:
536243

Những giải pháp chủ yếu Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 27/09/2017 16:42:02

Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thọ Xuân là một tổ chức tự nguyện, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân; đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, hỗ trợ các hội viên hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp là con, em Thọ Xuân tại các tỉnh phía nam và thành phốp Hồ Chí Minh năm 2017

Là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa các doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp khác trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hiệp hội doanh nghiệp Thọ Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm trang trại tổng hợp của Công ty Phú Gia tại xã Hạnh Phúc

Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nội dung, hình thức hoạt động của Hiệp hội chưa phong phú, đa dạng, chưa thu hút được đông đảo doanh nghiệp tham gia; một số doanh nghiệp hội viên chưa nhiệt tình với công tác hội; công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện trong công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc liên kết, hỗ trợ giữa các Doanh nghiệp hội viên đã có nhưng chưa rộng rãi, chưa có chiều sâu; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp còn hạn chế,.....đã tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hội viên và công tác phát triển doanh nghiệp của huyện trong thời gian qua.

Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao số tiền hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tại diễn đàn Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp

Trước những khó khăn, hạn chế trên, để Hiệp hội ngày càng phát huy đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức hội, vừa qua, tại Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động cụ thể của Hiệp hội, đó là: Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động; tăng cường các hoạt động của Hiệp hội theo hướng bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp hội viên, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền trong huyện.

BCH Hiệp hội doanh nghiệp huyện khóa II, ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Chủ động trong mối quan hệ hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sức mạnh và phục vụ hội viên; phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, lãi suất, miễn giảm thuế,… giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp hội viên; khai thác tốt các nguồn thu, tạo điều kiện tổ chức các chương trình hoạt động cho hội viên, tăng cường nhiều hoạt động từ sự hỗ trợ của các dự án. Tăng cường việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn, trên trang web, đường dây nóng về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm hoặc những vấn đề có tính thời sự. Về mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, hiệp hội doanh nghiệp Thọ Xuân phấn đấu tổng doanh thu các hội viên tăng từ 15%/năm trở lên; tổng thuế phải nộp các hội viên tăng từ 10%/năm trở lên; số doanh nghiệp hội viên hoạt động có lãi chiếm 60% trở lên/năm; 100% doanh nghiệp hội viên Hiệp hội được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn liên quan đến cơ chế, chính sách về doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. Hàng năm, định kỳ 6 tháng/lần tham mưu cho UBND huyện tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức tốt ngày doanh nhân Việt Nam để tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân tiêu biểu, góp phần làm tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên lên hơn 300 hội viên; các hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo.

Để đạt được mục tiêu trên, hiệp hội chú trọng thực hiện các giải pháp như: Kịp thời năm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên theo từng lĩnh vực ngành nghề, phù hợp với từng thời điểm, báo cáo và đề xuất UBND huyện, các phòng, ngành chức năng xem xét giải quyết. Thường xuyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ hàng quý. Tiếp thu và đề xuất những vướng mắc của doanh nghiệp hội viên về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính Nhà nước với các cơ quan quản lý Nhà nước để có giải pháp cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng, phản biện chính sách, nhằm hoàn thiện các văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp. Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia Hiệp hội, phát triển hội viên ngày càng tăng cao. Nâng cao hiệu quả các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, như: tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng sản phẩm có chất lượng, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả, xây dựng thương hiệu, sản phẩm, đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức các đoàn đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, tham gia các hội chợ thương mại để giới thiệu sản phẩm,… Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các cơ quan chức năng của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Với những phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoạt động cụ thể nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân, tin tưởng rằng, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân sẽ ngày càng phát triển và gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên tất cả các mặt hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Những giải pháp chủ yếu Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đăng lúc: 27/09/2017 16:42:02 (GMT+7)

Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thọ Xuân là một tổ chức tự nguyện, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân; đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, hỗ trợ các hội viên hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp là con, em Thọ Xuân tại các tỉnh phía nam và thành phốp Hồ Chí Minh năm 2017

Là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa các doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp khác trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hiệp hội doanh nghiệp Thọ Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm trang trại tổng hợp của Công ty Phú Gia tại xã Hạnh Phúc

Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nội dung, hình thức hoạt động của Hiệp hội chưa phong phú, đa dạng, chưa thu hút được đông đảo doanh nghiệp tham gia; một số doanh nghiệp hội viên chưa nhiệt tình với công tác hội; công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện trong công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc liên kết, hỗ trợ giữa các Doanh nghiệp hội viên đã có nhưng chưa rộng rãi, chưa có chiều sâu; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp còn hạn chế,.....đã tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hội viên và công tác phát triển doanh nghiệp của huyện trong thời gian qua.

Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao số tiền hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tại diễn đàn Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp

Trước những khó khăn, hạn chế trên, để Hiệp hội ngày càng phát huy đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức hội, vừa qua, tại Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân, lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động cụ thể của Hiệp hội, đó là: Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động; tăng cường các hoạt động của Hiệp hội theo hướng bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp hội viên, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền trong huyện.

BCH Hiệp hội doanh nghiệp huyện khóa II, ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Chủ động trong mối quan hệ hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sức mạnh và phục vụ hội viên; phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, lãi suất, miễn giảm thuế,… giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp hội viên; khai thác tốt các nguồn thu, tạo điều kiện tổ chức các chương trình hoạt động cho hội viên, tăng cường nhiều hoạt động từ sự hỗ trợ của các dự án. Tăng cường việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn, trên trang web, đường dây nóng về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm hoặc những vấn đề có tính thời sự. Về mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, hiệp hội doanh nghiệp Thọ Xuân phấn đấu tổng doanh thu các hội viên tăng từ 15%/năm trở lên; tổng thuế phải nộp các hội viên tăng từ 10%/năm trở lên; số doanh nghiệp hội viên hoạt động có lãi chiếm 60% trở lên/năm; 100% doanh nghiệp hội viên Hiệp hội được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn liên quan đến cơ chế, chính sách về doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. Hàng năm, định kỳ 6 tháng/lần tham mưu cho UBND huyện tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức tốt ngày doanh nhân Việt Nam để tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân tiêu biểu, góp phần làm tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên lên hơn 300 hội viên; các hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo.

Để đạt được mục tiêu trên, hiệp hội chú trọng thực hiện các giải pháp như: Kịp thời năm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên theo từng lĩnh vực ngành nghề, phù hợp với từng thời điểm, báo cáo và đề xuất UBND huyện, các phòng, ngành chức năng xem xét giải quyết. Thường xuyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ hàng quý. Tiếp thu và đề xuất những vướng mắc của doanh nghiệp hội viên về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính Nhà nước với các cơ quan quản lý Nhà nước để có giải pháp cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng, phản biện chính sách, nhằm hoàn thiện các văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp. Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia Hiệp hội, phát triển hội viên ngày càng tăng cao. Nâng cao hiệu quả các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, như: tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng sản phẩm có chất lượng, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả, xây dựng thương hiệu, sản phẩm, đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức các đoàn đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, tham gia các hội chợ thương mại để giới thiệu sản phẩm,… Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các cơ quan chức năng của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Với những phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoạt động cụ thể nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân, tin tưởng rằng, Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thọ Xuân sẽ ngày càng phát triển và gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên tất cả các mặt hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân