Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
144
Hôm qua:
1175
Tuần này:
2896
Tháng này:
31715
Tất cả:
575123

6 tháng đầu năm 2017 toàn huyện phát triển mới được 72 doanh nghiệp

Ngày 30/06/2017 09:19:32

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020; Đề án của UBND huyện về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở Kế hoạch tỉnh giao trong năm 2017, huyện Thọ Xuân phải đạt 120 doanh nghiệp trở lên, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp mới đối với các xã, thị trấn. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, tính đến ngày 28/6/2017 toàn huyện đã thành lập mới được 72 doanh nghiệp, đạt 60% kế hoạch cả năm; trong đó, có 03 xã, thị trấn vượt kế hoạch (Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Lập), 8 xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch (thị trấn Thọ Xuân, Xuân Phong, Xuân Giang, Xuân Hưng, Thọ Lập, Xuân Yên, Thọ Hải, Hạnh Phúc); hiện còn 30 xã, thị trấn đạt tỷ lệ thấp hoặc chưa thành lập được doanh nghiệp.

Hiển thị DN 14 (2).png

Nhà máy may xuất khẩu Thọ Xuân

Hiển thị DN 6 (2).png

Doanh nghiệp tư nhân Giao Thu, phố Neo, Nam Giang

Công ty Cổ phần chế biến Lâm Sản Hưng Vũ, Nam Giang

Hiển thị DN 1 (2).png

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Mạnh Hải, phố Neo, Nam Giang

Để đạt chỉ tiêu thành lập mới 120 doanh nghiệp trong năm 2017 theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện phải đạt từ 850 doanh nghiệp thành lập mới trở lên, UBND huyện đã thành lập 3 tổ tư vấn thành lập doanh nghiệp do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhất là tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020, Đề án của UBND huyện về phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2017 - 2020; trong đó, quan tâm tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của huyện, tỉnh về hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020; bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

6 tháng đầu năm 2017 toàn huyện phát triển mới được 72 doanh nghiệp

Đăng lúc: 30/06/2017 09:19:32 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020; Đề án của UBND huyện về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở Kế hoạch tỉnh giao trong năm 2017, huyện Thọ Xuân phải đạt 120 doanh nghiệp trở lên, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp mới đối với các xã, thị trấn. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, tính đến ngày 28/6/2017 toàn huyện đã thành lập mới được 72 doanh nghiệp, đạt 60% kế hoạch cả năm; trong đó, có 03 xã, thị trấn vượt kế hoạch (Xuân Phú, thị trấn Lam Sơn, Xuân Lập), 8 xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch (thị trấn Thọ Xuân, Xuân Phong, Xuân Giang, Xuân Hưng, Thọ Lập, Xuân Yên, Thọ Hải, Hạnh Phúc); hiện còn 30 xã, thị trấn đạt tỷ lệ thấp hoặc chưa thành lập được doanh nghiệp.

Hiển thị DN 14 (2).png

Nhà máy may xuất khẩu Thọ Xuân

Hiển thị DN 6 (2).png

Doanh nghiệp tư nhân Giao Thu, phố Neo, Nam Giang

Công ty Cổ phần chế biến Lâm Sản Hưng Vũ, Nam Giang

Hiển thị DN 1 (2).png

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Mạnh Hải, phố Neo, Nam Giang

Để đạt chỉ tiêu thành lập mới 120 doanh nghiệp trong năm 2017 theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện phải đạt từ 850 doanh nghiệp thành lập mới trở lên, UBND huyện đã thành lập 3 tổ tư vấn thành lập doanh nghiệp do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhất là tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020, Đề án của UBND huyện về phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2017 - 2020; trong đó, quan tâm tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của huyện, tỉnh về hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020; bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân