Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
251
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3108
Tháng này:
23923
Tất cả:
763854

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/01/2019 14:35:47

Sáng 16/1/2019, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Trong năm, huyện đã xây dựng được 21 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 64 trên tổng số 192 cơ sở giết mổ được công nhận an toàn thực phẩm; 5 cửa hàng, 36 bếp ăn an toàn thực phẩm và 100% xã, thị trấn triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm. Trong đó, có 2 xã là Nam Giang và Bắc Lương đã hoàn thành các tiêu chí và được tỉnh thẩm định công nhận xã an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả. Nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2019, huyện đề ra mục tiêu xây dựng 9 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; trong đó: 3 chuỗi lúa gạo; 3 chuỗi rau, quả; 3 chuỗi thịt gia súc, gia cầm. Khối lượng thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện được cung cấp thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đạt từ 2.560 tấn trở lên. Nâng cấp, xây dựng 10 cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có 39 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 24 chợ được công nhận chợ phù hợp tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, 14 xã không có chợ xây dựng cửa hàng kinh doanh thực an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, địa phương chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, phù hợp với chức năng của đơn vị. Hoàn thiện các văn bản quy định và các chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình, điển hình, các xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; tăng cường kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phấm. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các chương trình phối hợp về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 6 tập thể và 5 cá nhân đạt TTXS trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 16/01/2019 14:35:47 (GMT+7)

Sáng 16/1/2019, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Trong năm, huyện đã xây dựng được 21 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 64 trên tổng số 192 cơ sở giết mổ được công nhận an toàn thực phẩm; 5 cửa hàng, 36 bếp ăn an toàn thực phẩm và 100% xã, thị trấn triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm. Trong đó, có 2 xã là Nam Giang và Bắc Lương đã hoàn thành các tiêu chí và được tỉnh thẩm định công nhận xã an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả. Nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2019, huyện đề ra mục tiêu xây dựng 9 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; trong đó: 3 chuỗi lúa gạo; 3 chuỗi rau, quả; 3 chuỗi thịt gia súc, gia cầm. Khối lượng thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện được cung cấp thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đạt từ 2.560 tấn trở lên. Nâng cấp, xây dựng 10 cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có 39 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 24 chợ được công nhận chợ phù hợp tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, 14 xã không có chợ xây dựng cửa hàng kinh doanh thực an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, PCT UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, địa phương chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, phù hợp với chức năng của đơn vị. Hoàn thiện các văn bản quy định và các chương trình, kế hoạch; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình, điển hình, các xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; tăng cường kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phấm. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các chương trình phối hợp về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 6 tập thể và 5 cá nhân đạt TTXS trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018.

Đài truyền thanh Thọ Xuân