Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
242
Hôm qua:
685
Tuần này:
242
Tháng này:
16755
Tất cả:
531933

UBND huyện thẩm định kết quả xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Xuân Sơn

Ngày 06/06/2018 16:23:53

Chiều ngày 28/5, tại xã Xuân Sơn, UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM huyện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng cụm 2, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Sơn về đích NTM,Ngọc Quân, Uỷ viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, phụ trách vòng 2 xã Xuân Sơn; các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Sơn hoàn thành xây dựng NTM; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo huyện với xã Xuân Sơn về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Trước khi vào hội nghị đánh giá kết quả rà soát, tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Sơn, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của huyện đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí NTM tại địa bàn dân cư, kiểm tra hệ thống giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư...v,v.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Sơn đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương. Theo đó, trong 6 năm (từ năm 2012 đến nay) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Xuân Sơn đã triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả trên tất cả các mặt. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người đến tháng 4/2018 đạt 34 triệu 168 nghìn đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,61%. Tổng kính phí huy động xây dựng NTM là hơn 124 tỷ 880 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 70,04%, ngân sách xã 11,54%, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện 7,96%. Các tuyến đường ngõ, thôn đều được giải toả; mở rộng nền đường 3,5 đến 4m, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo cơ giới hoá phục vụ sản xuất. Người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 98,9%. Tỷ lệ trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 86,39%; công tác vệ sinh môi trường được nhân dân quan tâm. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn của xã Xuân Sơn đang dần khởi sắc, trên đà phát triển, mang dáng dấp của một xã NTM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Sơn và qua đi khảo thực tế trên địa bàn xã, các thành viên trong hội đồng thẩm định NTM của huyện đã nêu rõ kết quả thực hiện từng tiêu chí, các tiêu chí đã hoàn thành và những tiêu chí đã đạt nhưng còn thiếu tính bền vững.Các thành viên trong hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để địa phương sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hội đồng thẩm định NTM của huyện cơ bản nhất trí với báo cáo và công nhận xã Xuân Sơn hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Để hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh, đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định NTM huyện yêu cầu xã Xuân Sơn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xong trước ngày 31/5/2018.

Trong thời gian tới địa phương cần quan tâm giữ vững và phát huy các tiêu chí NTM; các phòng chuyên môn cấp huyện cần quan tâm hỗ trợ để xã Xuân Sơn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Bộ tiêu chí về xây dựng NTM để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh về thẩm định xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện thẩm định kết quả xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Xuân Sơn

Đăng lúc: 06/06/2018 16:23:53 (GMT+7)

Chiều ngày 28/5, tại xã Xuân Sơn, UBND huyện tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM huyện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng cụm 2, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Sơn về đích NTM,Ngọc Quân, Uỷ viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, phụ trách vòng 2 xã Xuân Sơn; các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Sơn hoàn thành xây dựng NTM; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo huyện với xã Xuân Sơn về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Trước khi vào hội nghị đánh giá kết quả rà soát, tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Sơn, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của huyện đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí NTM tại địa bàn dân cư, kiểm tra hệ thống giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư...v,v.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Sơn đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương. Theo đó, trong 6 năm (từ năm 2012 đến nay) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Xuân Sơn đã triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả trên tất cả các mặt. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người đến tháng 4/2018 đạt 34 triệu 168 nghìn đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,61%. Tổng kính phí huy động xây dựng NTM là hơn 124 tỷ 880 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 70,04%, ngân sách xã 11,54%, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện 7,96%. Các tuyến đường ngõ, thôn đều được giải toả; mở rộng nền đường 3,5 đến 4m, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo cơ giới hoá phục vụ sản xuất. Người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 98,9%. Tỷ lệ trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 86,39%; công tác vệ sinh môi trường được nhân dân quan tâm. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn của xã Xuân Sơn đang dần khởi sắc, trên đà phát triển, mang dáng dấp của một xã NTM.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Sơn và qua đi khảo thực tế trên địa bàn xã, các thành viên trong hội đồng thẩm định NTM của huyện đã nêu rõ kết quả thực hiện từng tiêu chí, các tiêu chí đã hoàn thành và những tiêu chí đã đạt nhưng còn thiếu tính bền vững.Các thành viên trong hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để địa phương sớm khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hội đồng thẩm định NTM của huyện cơ bản nhất trí với báo cáo và công nhận xã Xuân Sơn hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Để hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh, đồng chí Lê Huy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định NTM huyện yêu cầu xã Xuân Sơn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xong trước ngày 31/5/2018.

Trong thời gian tới địa phương cần quan tâm giữ vững và phát huy các tiêu chí NTM; các phòng chuyên môn cấp huyện cần quan tâm hỗ trợ để xã Xuân Sơn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Bộ tiêu chí về xây dựng NTM để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh về thẩm định xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân