Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1139
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5219
Tháng này:
26034
Tất cả:
765965

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị

Ngày 14/11/2018 20:44:47

Sáng ngày 11/11/2018, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng, ngành liên quan.

(Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị)

Tại huyện nghị, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND tiếp thu các ý kiến, bổ sung vào báo cáo đầy đủ, cô đọng, xúc tích, số liệu phải chính xác. Chi cục Thống kê rà soát lại số liệu trong báo cáo, số liệu phải có cơ sở khoa học. Về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, phải phấn đấu đạt 200 doanh nghiệp trở lên, hoàn thành trước 30 tháng 11 năm 2018. Về nội dung đặt tên đường phố của 3 thị trấn, trên cơ sở hội đồng tư vấn tỉnh, phải sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục xin ý kiến các Sở, ngành để báo cáo HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất các chỉ tiêu về ATTP, số hộ nghèo, số lao động có việc làm đã qua đào tạo, công tác VSMT; Thống nhất năm 2018, đánh giá 33/34 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Riêng chỉ tiêu thành lập thị trấn Xuân Lai chưa thực hiện. Về chỉ tiêu năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất giá trị tăng trưởng 15,6%; xây dựng hệ thống biểu mẫu, các chỉ tiêu phát triển của năm 2019 phải tính toán bổ sung thêm; Doanh nghiệp phải phấn đấu thành lập mới 180 doanh nghiệp trở lên, phát triển đô thị duy trì 38,5%; Các chỉ tiêu thu nhập, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phải tính toán cho phù hợp; Chỉ tiêu phấn đấu 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải gắn với địa chỉ cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngành xây dựng báo cáo, gửi về văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 12/11/2018 và chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại Hội nghị đã thông qua chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị

Đăng lúc: 14/11/2018 20:44:47 (GMT+7)

Sáng ngày 11/11/2018, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng, ngành liên quan.

(Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị)

Tại huyện nghị, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND tiếp thu các ý kiến, bổ sung vào báo cáo đầy đủ, cô đọng, xúc tích, số liệu phải chính xác. Chi cục Thống kê rà soát lại số liệu trong báo cáo, số liệu phải có cơ sở khoa học. Về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, phải phấn đấu đạt 200 doanh nghiệp trở lên, hoàn thành trước 30 tháng 11 năm 2018. Về nội dung đặt tên đường phố của 3 thị trấn, trên cơ sở hội đồng tư vấn tỉnh, phải sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục xin ý kiến các Sở, ngành để báo cáo HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất các chỉ tiêu về ATTP, số hộ nghèo, số lao động có việc làm đã qua đào tạo, công tác VSMT; Thống nhất năm 2018, đánh giá 33/34 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Riêng chỉ tiêu thành lập thị trấn Xuân Lai chưa thực hiện. Về chỉ tiêu năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất giá trị tăng trưởng 15,6%; xây dựng hệ thống biểu mẫu, các chỉ tiêu phát triển của năm 2019 phải tính toán bổ sung thêm; Doanh nghiệp phải phấn đấu thành lập mới 180 doanh nghiệp trở lên, phát triển đô thị duy trì 38,5%; Các chỉ tiêu thu nhập, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phải tính toán cho phù hợp; Chỉ tiêu phấn đấu 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải gắn với địa chỉ cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngành xây dựng báo cáo, gửi về văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 12/11/2018 và chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại Hội nghị đã thông qua chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân