Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6319
Tháng này:
27006
Tất cả:
570414

Thị trấn Lam Sơn thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác VSMT và đảm bảo hành lang ATGT trên địa bàn

Ngày 05/04/2018 11:06:47

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang ATGT là nhiệm vụ quan trọng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại phía Tây của huyện. Thời gian qua, thị trấn Lam Sơn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt một số kết quả.

Một số tuyến phố chính tại thị trấn Lam Sơn các hộ kinh doanh vẫn tái lấn chiến hành lang, vỉa hè để phục vụ kinh doanh và đặt biển quảng cáo

Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn, chúng tôi được biết: Đối với công tác vệ sinh môi trường, thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy; Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, thị trấn Lam Sơn đã thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường; địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản. Song song với đó, thị trấn Lam Sơn đã đưa công tác vệ sinh môi trường, trọng tâm là Luật BVMT vào quy chế hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, vào quy ước, hương ước của cộng dân cư và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, đoàn thể, các thôn, khu dân cư; ký hợp đồng với Công ty môi trường Lam Sơn duy trì việc thu gom rác thải trong khu dân cư định kỳ 2 ngày một lần; thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn định kỳ một tuần 1 lần vào chiều thứ 7. Đối với vệ sinh ngoài đồng ruộng, thị trấn Lam Sơn giao Hội CCB phụ trách; địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động về môi trường, kịp thời nhắc nhở các tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm,... Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Lam Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên rõ rệt. Số hộ tham gia các dịch vụ BVMT ngày càng tăng. Tình trạng xả rác thải, nước thải, xác động vật chết ra môi trường không còn xảy ra như trước đây.

Về công tác giải tỏa HLATGT, thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc lập lại trật tự quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thị trấn Lam Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về việc lập lại trật tự quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn, giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, chống lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức cho mọi người, mọi nhà về trật tự ATGT, tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ, chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, tạo lập, xác định và duy trì hệ thống an toàn hành lang đường bộ, chống tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Thị trấn Lam Sơn cũng đã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời chú trọng công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trọng tâm là qua hệ thống truyền thanh của địa phương và trong các hội nghị,...qua đó để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của mỗi người dân trong việc giải phóng hành lang, thực hiện đường thông - hè thoáng, tiến hành rà soát các hộ nằm trên hành lang thuộc phạm vi giải tỏa. Với các giải pháp trên, nhìn chung công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Lam Sơn đã đạt kết quả quan trọng, cơ bản đảm bảo đường thông - hè thoáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Lam Sơn cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thu gom rác thải do Công ty VSMT Lam Sơn đảm nhận nhiều khi không đúng theo lịch quy định; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, tình trạng rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt còn để lẫn lộn; Một số cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, cụ thể như các hộ có biển quảng cáo di động thường xuyên lấn chiếm hành lang vỉa hè, khi thấy các cơ quan chức năng thì cất vào, nhưng khi không có lại tiếp tục lấn chiếm; một số cá nhân khi mua hàng để xe không đúng nơi quy định.

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng trong công tác BVMT, HLATGT, góp phần giữ gìn môi trường, tạo đường thông hè thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thị trấn Lam Sơn đề ra các giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường và HLATGT bằng nhiều hình thức; duy trì và thực hiện hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải, các đoạn đường tự quản; tổng dọn VSMT; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và các thôn nông nghiệp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, chất bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT đối với các Công ty Cổ phần lớn đóng trên địa bàn như Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn,... Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở và xử lý các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường và hành lang an toàn giao thông, góp phần xây dựng thị trấn Lam Sơn sớm trở thành đô thị kiểu mẫu khu vực phía Tây của huyện Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Thị trấn Lam Sơn thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác VSMT và đảm bảo hành lang ATGT trên địa bàn

Đăng lúc: 05/04/2018 11:06:47 (GMT+7)

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang ATGT là nhiệm vụ quan trọng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại phía Tây của huyện. Thời gian qua, thị trấn Lam Sơn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt một số kết quả.

Một số tuyến phố chính tại thị trấn Lam Sơn các hộ kinh doanh vẫn tái lấn chiến hành lang, vỉa hè để phục vụ kinh doanh và đặt biển quảng cáo

Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn, chúng tôi được biết: Đối với công tác vệ sinh môi trường, thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy; Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, thị trấn Lam Sơn đã thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường; địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản. Song song với đó, thị trấn Lam Sơn đã đưa công tác vệ sinh môi trường, trọng tâm là Luật BVMT vào quy chế hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, vào quy ước, hương ước của cộng dân cư và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, đoàn thể, các thôn, khu dân cư; ký hợp đồng với Công ty môi trường Lam Sơn duy trì việc thu gom rác thải trong khu dân cư định kỳ 2 ngày một lần; thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn định kỳ một tuần 1 lần vào chiều thứ 7. Đối với vệ sinh ngoài đồng ruộng, thị trấn Lam Sơn giao Hội CCB phụ trách; địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động về môi trường, kịp thời nhắc nhở các tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm,... Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Lam Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên rõ rệt. Số hộ tham gia các dịch vụ BVMT ngày càng tăng. Tình trạng xả rác thải, nước thải, xác động vật chết ra môi trường không còn xảy ra như trước đây.

Về công tác giải tỏa HLATGT, thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc lập lại trật tự quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thị trấn Lam Sơn đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về việc lập lại trật tự quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn, giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, chống lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức cho mọi người, mọi nhà về trật tự ATGT, tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ, chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, tạo lập, xác định và duy trì hệ thống an toàn hành lang đường bộ, chống tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Thị trấn Lam Sơn cũng đã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời chú trọng công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trọng tâm là qua hệ thống truyền thanh của địa phương và trong các hội nghị,...qua đó để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của mỗi người dân trong việc giải phóng hành lang, thực hiện đường thông - hè thoáng, tiến hành rà soát các hộ nằm trên hành lang thuộc phạm vi giải tỏa. Với các giải pháp trên, nhìn chung công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Lam Sơn đã đạt kết quả quan trọng, cơ bản đảm bảo đường thông - hè thoáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Lam Sơn cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thu gom rác thải do Công ty VSMT Lam Sơn đảm nhận nhiều khi không đúng theo lịch quy định; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, tình trạng rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt còn để lẫn lộn; Một số cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, cụ thể như các hộ có biển quảng cáo di động thường xuyên lấn chiếm hành lang vỉa hè, khi thấy các cơ quan chức năng thì cất vào, nhưng khi không có lại tiếp tục lấn chiếm; một số cá nhân khi mua hàng để xe không đúng nơi quy định.

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng trong công tác BVMT, HLATGT, góp phần giữ gìn môi trường, tạo đường thông hè thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thị trấn Lam Sơn đề ra các giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường và HLATGT bằng nhiều hình thức; duy trì và thực hiện hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải, các đoạn đường tự quản; tổng dọn VSMT; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và các thôn nông nghiệp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, chất bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT đối với các Công ty Cổ phần lớn đóng trên địa bàn như Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn,... Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở và xử lý các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường và hành lang an toàn giao thông, góp phần xây dựng thị trấn Lam Sơn sớm trở thành đô thị kiểu mẫu khu vực phía Tây của huyện Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân