Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1027
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4687
Tháng này:
21200
Tất cả:
536378

Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy

Ngày 11/05/2018 15:01:02

Thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2018, ngày 8/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các Ban xây Đảng của Huyện ủy; Trưởng, phó các Ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này rất quan trọng, nhằm quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. Đây là những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng, có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và cụ thể hóa một bước các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Để sớm đưa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trên địa bàn, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các Cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị là phải tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được học tập, quán triệt, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, những tư tưởng chỉ đạo thể hiện sự phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng ta trên các lĩnh vực kinh tế, lý luận chính trị, thi đua yêu nước, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tôn giáo. Đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào hoàn thiện các kế hoạch hành động, hướng dẫn của Huyện ủy, từ đó tạo được sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống.


Đ/c Nguyễn Văn Hùng- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủyphát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung cốt yếu của Nghị quyết số 23 ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 22 ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số 20 ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 30 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 02 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 13 ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Kết luận số 29 ngày 31/1/2018 của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 15 ngày 28/8/2006 của Ban Bí thư khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Quyết định 99 ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái" tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kết luận số 267 ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 18 ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 46 ngày 6/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44 ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tận chi bộ. Đồng thời, phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người đứng đầu. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng phải thực chất, tuyệt đối không được làm chiếu lệ, hình thức hay sao chép, phải tạo được sự chuyển biến trong thực tiễn, thể hiện qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy

Đăng lúc: 11/05/2018 15:01:02 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2018, ngày 8/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các Ban xây Đảng của Huyện ủy; Trưởng, phó các Ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này rất quan trọng, nhằm quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. Đây là những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng, có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và cụ thể hóa một bước các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Để sớm đưa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trên địa bàn, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các Cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị là phải tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được học tập, quán triệt, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, những tư tưởng chỉ đạo thể hiện sự phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng ta trên các lĩnh vực kinh tế, lý luận chính trị, thi đua yêu nước, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tôn giáo. Đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào hoàn thiện các kế hoạch hành động, hướng dẫn của Huyện ủy, từ đó tạo được sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống.


Đ/c Nguyễn Văn Hùng- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủyphát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung cốt yếu của Nghị quyết số 23 ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 22 ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số 20 ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 30 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 02 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 13 ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Kết luận số 29 ngày 31/1/2018 của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 15 ngày 28/8/2006 của Ban Bí thư khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Quyết định 99 ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái" tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kết luận số 267 ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 18 ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 46 ngày 6/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44 ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tận chi bộ. Đồng thời, phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người đứng đầu. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng phải thực chất, tuyệt đối không được làm chiếu lệ, hình thức hay sao chép, phải tạo được sự chuyển biến trong thực tiễn, thể hiện qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân