Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
107
Hôm qua:
702
Tuần này:
107
Tháng này:
16634
Tất cả:
944316

Huyện Thọ Xuân: Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 19/08/2019 16:20:29

Theo thống kê của BHXH huyện Thọ Xuân, tính đến 15/8/2019, toàn huyện đã phát triển được 1.222 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70 % kế hoạch năm 2019. Một số đơn vị có số người tham gia BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu giao như Xuân Phú (131%), Thọ Hải (122,2%), Xuân Phong (106,3%), Xuân Hưng (105,4%), TT Sao Vàng (105,3%), Thọ Diên (104,1%).

Vận động thamg ia BHXH tự nguyện tại xã Xuân Hòa

Để đạt mục tiêu trong năm 2019, toàn huyện sẽ tuyên truyền, vận động 1.745 người tham gia BHXH tự nguyện, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phát huy vai trò các cấp cũng như vai trò của các Đại lý thu BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện đến với nhân dân, người lao động. Chủ động hơn nữa trong việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, các cộng tác viên, cán bộ chủ chốt tại cơ sở của các đoàn thể, các Đại lý thu BHXH tại các địa phương, đơn vị. Mặt khác các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Thường xuyên rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện để nhân dân biết và tích cực tham gia đạt kết quả cao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Đăng lúc: 19/08/2019 16:20:29 (GMT+7)

Theo thống kê của BHXH huyện Thọ Xuân, tính đến 15/8/2019, toàn huyện đã phát triển được 1.222 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70 % kế hoạch năm 2019. Một số đơn vị có số người tham gia BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu giao như Xuân Phú (131%), Thọ Hải (122,2%), Xuân Phong (106,3%), Xuân Hưng (105,4%), TT Sao Vàng (105,3%), Thọ Diên (104,1%).

Vận động thamg ia BHXH tự nguyện tại xã Xuân Hòa

Để đạt mục tiêu trong năm 2019, toàn huyện sẽ tuyên truyền, vận động 1.745 người tham gia BHXH tự nguyện, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phát huy vai trò các cấp cũng như vai trò của các Đại lý thu BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện đến với nhân dân, người lao động. Chủ động hơn nữa trong việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, các cộng tác viên, cán bộ chủ chốt tại cơ sở của các đoàn thể, các Đại lý thu BHXH tại các địa phương, đơn vị. Mặt khác các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Thường xuyên rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện để nhân dân biết và tích cực tham gia đạt kết quả cao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân