Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1123
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5203
Tháng này:
26018
Tất cả:
765949

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày 03/01/2019 16:42:24

Chiều 26/12/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Thường trực HĐND-UBND-MTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

( Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Theo đó năm 2019, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội. Triển khai, giải quyết các vấn đề bức xúc về: an toàn thực phẩm, về công tác vệ sinh môi trường, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, về tình trạng xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông. Đảm bảo công tác Quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kế hoạch thực hiện năm 2019 của UBND huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Hải nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019 yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, đề ra các giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; thống nhất các chỉ tiêu đã giao theo kế hoạch; trong quá trình điều hành nếu gặp khó khăn, vướng mắc các nội dung thuộc thẩm quyền, các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn cần tập trung chủ động giải quyết; Những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện cần đề xuất để huyện xem xét giải quyết. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20/01/2019; trên cơ sở kế hoạch trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao; tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch hành động năm 2019 đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện tốt công tác tích tụ ruộng đất; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; tập trung đẩy mạnh công tác tăng thu trên địa bàn, quản lý sử dụng nguồn ngân sách có hiệu quả. Tập trung nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố, cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác quản quân và bàn giao quân đảm bảo đủ số lượng. Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng dịp trước trong và sau Tết. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đăng lúc: 03/01/2019 16:42:24 (GMT+7)

Chiều 26/12/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Thường trực HĐND-UBND-MTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

( Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Theo đó năm 2019, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội. Triển khai, giải quyết các vấn đề bức xúc về: an toàn thực phẩm, về công tác vệ sinh môi trường, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, về tình trạng xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông. Đảm bảo công tác Quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kế hoạch thực hiện năm 2019 của UBND huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Hải nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019 yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, đề ra các giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; thống nhất các chỉ tiêu đã giao theo kế hoạch; trong quá trình điều hành nếu gặp khó khăn, vướng mắc các nội dung thuộc thẩm quyền, các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn cần tập trung chủ động giải quyết; Những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện cần đề xuất để huyện xem xét giải quyết. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20/01/2019; trên cơ sở kế hoạch trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao; tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch hành động năm 2019 đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện tốt công tác tích tụ ruộng đất; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; tập trung đẩy mạnh công tác tăng thu trên địa bàn, quản lý sử dụng nguồn ngân sách có hiệu quả. Tập trung nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố, cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác quản quân và bàn giao quân đảm bảo đủ số lượng. Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng dịp trước trong và sau Tết. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân