Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
432
Hôm qua:
787
Tuần này:
3139
Tháng này:
10692
Tất cả:
471822

Hội nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017

Ngày 20/12/2017 08:26:35

Trong 2 ngày, 15 và 16/12/2017, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng- Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn; tham gia đoàn thẩm định còn có: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh là thành viên đoàn thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định, xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đối với 6 xã, gồm: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong.

Đ/c Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên các tổ công tác; các đồng chí Huyện ủy viên, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong.

Toàn cảnh hội nghị

Thành viên đoàn thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa

Tại các địa phương, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực tại các thôn, xóm, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công tác vệ sinh môi trường,...Với xuất phát điểm thấp, sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành cấp tỉnh, của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban, phòng, ngành cấp huyện; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; thông qua đó, cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa và bê tông hóa 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước sạch; các tiêu chí trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn theo quy định. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao, HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Đường hoa xã Xuân Tân

Sau khi kiểm tra ở các địa phương, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đanh giá cao sự nỗ lực, vượt khó của các địa phương trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời có đánh giá cụ thể ở các tiêu chí để từng bước hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 6 đơn vị: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong trong thời gian tới.

Nhà Văn hóa thôn Trung lập 2

Nhà Văn hóa xã Thọ Minh

Nhà Văn hóa thôn Thọ Tân

Đường giao thông nông thôn xã Xuân Hưng

Tại hội nghị thẩm định ngày 16/12/2017, sau khi nghe đại diện BCĐ xây dựng nông thôn mới các xã, đại diện BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã; nghe ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn thẩm định là đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh nêu lên những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế đối với từng tiêu chí. Kết quả, Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu với tỷ lệ 16/16 sở, ngành cấp tỉnh, bằng 100% thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong hoàn thành nông thôn mới năm 2017.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017

Đăng lúc: 20/12/2017 08:26:35 (GMT+7)

Trong 2 ngày, 15 và 16/12/2017, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng- Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn; tham gia đoàn thẩm định còn có: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh là thành viên đoàn thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định, xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đối với 6 xã, gồm: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong.

Đ/c Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên các tổ công tác; các đồng chí Huyện ủy viên, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong.

Toàn cảnh hội nghị

Thành viên đoàn thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa

Tại các địa phương, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực tại các thôn, xóm, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công tác vệ sinh môi trường,...Với xuất phát điểm thấp, sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành cấp tỉnh, của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban, phòng, ngành cấp huyện; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theoQuyết định 1415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; thông qua đó, cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa và bê tông hóa 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước sạch; các tiêu chí trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn theo quy định. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao, HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

Đường hoa xã Xuân Tân

Sau khi kiểm tra ở các địa phương, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đanh giá cao sự nỗ lực, vượt khó của các địa phương trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời có đánh giá cụ thể ở các tiêu chí để từng bước hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 6 đơn vị: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong trong thời gian tới.

Nhà Văn hóa thôn Trung lập 2

Nhà Văn hóa xã Thọ Minh

Nhà Văn hóa thôn Thọ Tân

Đường giao thông nông thôn xã Xuân Hưng

Tại hội nghị thẩm định ngày 16/12/2017, sau khi nghe đại diện BCĐ xây dựng nông thôn mới các xã, đại diện BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã; nghe ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn thẩm định là đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh nêu lên những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế đối với từng tiêu chí. Kết quả, Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu với tỷ lệ 16/16 sở, ngành cấp tỉnh, bằng 100% thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã: Thọ Minh, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Hưng, Xuân Khánh và Xuân Phong hoàn thành nông thôn mới năm 2017.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân