Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
419
Hôm qua:
787
Tuần này:
3126
Tháng này:
10679
Tất cả:
471809

Đến hết năm 2017, toàn huyện đạt 648/703 tiêu chí nông thôn mới

Ngày 20/12/2017 16:27:40

Thực hiện Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND, ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng số tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 648/703 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,51 tiêu chí/xã, tăng 59 tiêu chí so với đầu năm.

Trang trại tổng hợp xã Xuân Hưng

Trong đó, có 28 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, có 18 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 10 xã đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa thẩm định đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; các xã còn lại cơ bản hàng năm đạt từ 2 tiêu chí/xã trở lên. Cụ thể, đạt 19 tiêu chí có 28 xã chiếm 76%, đạt 14 đến 16 tiêu chí có 5 xã, chiếm 13,5%, đạt từ 10-13 tiêu chí có 4 xã chiếm 10,5%; đối với thôn hoàn thành nông thôn mới, đến nay có 147 thôn.

Mô hình trông hoa xã Xuân Tân

Có thể nói, Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã trở thành phong trào sâu rộng trên phạm vi toàn huyện; đại đa số các xã trong huyện đều được hưởng lợi từ chương trình, cuộc sống người dân nông thôn được cải thiện, số hộ nghèo giảm đáng kể; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa, đêm lại hiệu quả cao; các hoạt động văn hóa - thể thao và phong trào học tập trong cộng đồng dân cư được khôi phục, duy trì và phát triển; y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm chăm lo; vệ sinh môi trường nông thôn đã từng bước được cải thiện; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Trang trại tổng hợp xã Xuân Trường

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới" tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả chương tình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; phát huy hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhất là quan tâm chỉ đạo và thực hiện thành công 8 Hợp tác xã kiểu mẫu, gắn với tích tụ ruộng đất để đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, tạo thêm cơ hội và công ăn việc làm cho người lạo động, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; đẩy mạnh công tác phát triển BHYT của người dân toàn huyện năm 2018 đạt từ 85% trở lên; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại.

Sản xuất vụ đông năm 2017 – 2018 của nông dân xã Thọ Trường

Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2018 huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí cấp huyện, gồm: tiêu chí số 3- Thủy lợi và tiêu chí 5 -Y tế, văn hóa, giáo dục; phấn đấu có 6 xã hoàn thành nông thôn mới, gồm: Xuân Thiên, Thọ Diên, Thọ Lâm, Thọ Thắng, Thọ Lập và Xuân Sơn, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 2 tiêu chí trở lên và phấn đấu có thêm 25 thôn đạt chuẩn thôn đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào trước năm 2020, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đến hết năm 2017, toàn huyện đạt 648/703 tiêu chí nông thôn mới

Đăng lúc: 20/12/2017 16:27:40 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND, ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng số tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 648/703 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,51 tiêu chí/xã, tăng 59 tiêu chí so với đầu năm.

Trang trại tổng hợp xã Xuân Hưng

Trong đó, có 28 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, có 18 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 10 xã đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa thẩm định đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; các xã còn lại cơ bản hàng năm đạt từ 2 tiêu chí/xã trở lên. Cụ thể, đạt 19 tiêu chí có 28 xã chiếm 76%, đạt 14 đến 16 tiêu chí có 5 xã, chiếm 13,5%, đạt từ 10-13 tiêu chí có 4 xã chiếm 10,5%; đối với thôn hoàn thành nông thôn mới, đến nay có 147 thôn.

Mô hình trông hoa xã Xuân Tân

Có thể nói, Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã trở thành phong trào sâu rộng trên phạm vi toàn huyện; đại đa số các xã trong huyện đều được hưởng lợi từ chương trình, cuộc sống người dân nông thôn được cải thiện, số hộ nghèo giảm đáng kể; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa, đêm lại hiệu quả cao; các hoạt động văn hóa - thể thao và phong trào học tập trong cộng đồng dân cư được khôi phục, duy trì và phát triển; y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm chăm lo; vệ sinh môi trường nông thôn đã từng bước được cải thiện; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Trang trại tổng hợp xã Xuân Trường

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới" tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả chương tình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; phát huy hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhất là quan tâm chỉ đạo và thực hiện thành công 8 Hợp tác xã kiểu mẫu, gắn với tích tụ ruộng đất để đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, tạo thêm cơ hội và công ăn việc làm cho người lạo động, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; đẩy mạnh công tác phát triển BHYT của người dân toàn huyện năm 2018 đạt từ 85% trở lên; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại.

Sản xuất vụ đông năm 2017 – 2018 của nông dân xã Thọ Trường

Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2018 huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí cấp huyện, gồm: tiêu chí số 3- Thủy lợi và tiêu chí 5 -Y tế, văn hóa, giáo dục; phấn đấu có 6 xã hoàn thành nông thôn mới, gồm: Xuân Thiên, Thọ Diên, Thọ Lâm, Thọ Thắng, Thọ Lập và Xuân Sơn, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 2 tiêu chí trở lên và phấn đấu có thêm 25 thôn đạt chuẩn thôn đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào trước năm 2020, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân