Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
670
Hôm qua:
666
Tuần này:
5251
Tháng này:
18091
Tất cả:
298195

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án xây dựng

Ngày 24/05/2017 10:06:59

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Stt

Nội dung thông báo

Tệp đính kèm

1

Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

TB 54.PDF

2

Phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

QD129.pdf

3

Tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

TB149.pdf

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án xây dựng

Đăng lúc: 24/05/2017 10:06:59 (GMT+7)

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Stt

Nội dung thông báo

Tệp đính kèm

1

Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

TB 54.PDF

2

Phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

QD129.pdf

3

Tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân năm 2017

TB149.pdf