Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: Hơn 500ha cây trồng liên kết và bao tiêu sản phẩm trong sản xuất vụ đông 2020- 2021

Ngày 20/11/2020 09:58:54

Đến thời điểm này, bà con nông dân trong huyện Thọ Xuân đã gieo trồng được hơn 500ha cây màu theo hình thức liên kết và bao tiêu sản phẩm trong sản xuất vụ đông 2020- 2021 như: Ớt, ngô ngọt, bí xanh, dưa chuột..

Năm nay, huyện Thọ Xuân đề ra kế hoạch gieo trồng 5.400 ha cây trồng vụ đông các loại. Trong đó, ngô 2.000 ha, khoai lang 150 ha, khoai tây 50 ha, còn lại là rau đậu các loại. Để hoàn thành mục tiêu về diện tích, ngay từ tháng 8-2020, huyện đã xây dựng phương án và tổ chức các hội nghị triển khai sản xuất vụ đông. Qua đó giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng xã, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cho sản xuất vụ đông. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông. Do định hướng tập trung nâng cao giá trị trong sản xuất, nên huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh việc đưa các loại cây trồng xuất khẩu vào gieo trồng; đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế. Vụ đông năm nay nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã chủ động làm đơn vị trung gian kết nối giữa doanh nghiệp và các hộ dân trong việc thực hiện liên kết sản xuất các loại rau màu xuất khẩu, cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, diện tích cây rau màu xuất khẩu được doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu ngày càng được mở rộng.
Đỗ Duy Nhã,
Trung tâm VH, TTTT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Hơn 500ha cây trồng liên kết và bao tiêu sản phẩm trong sản xuất vụ đông 2020- 2021

Đăng lúc: 20/11/2020 09:58:54 (GMT+7)

Đến thời điểm này, bà con nông dân trong huyện Thọ Xuân đã gieo trồng được hơn 500ha cây màu theo hình thức liên kết và bao tiêu sản phẩm trong sản xuất vụ đông 2020- 2021 như: Ớt, ngô ngọt, bí xanh, dưa chuột..

Năm nay, huyện Thọ Xuân đề ra kế hoạch gieo trồng 5.400 ha cây trồng vụ đông các loại. Trong đó, ngô 2.000 ha, khoai lang 150 ha, khoai tây 50 ha, còn lại là rau đậu các loại. Để hoàn thành mục tiêu về diện tích, ngay từ tháng 8-2020, huyện đã xây dựng phương án và tổ chức các hội nghị triển khai sản xuất vụ đông. Qua đó giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng xã, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cho sản xuất vụ đông. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông. Do định hướng tập trung nâng cao giá trị trong sản xuất, nên huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh việc đưa các loại cây trồng xuất khẩu vào gieo trồng; đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế. Vụ đông năm nay nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã chủ động làm đơn vị trung gian kết nối giữa doanh nghiệp và các hộ dân trong việc thực hiện liên kết sản xuất các loại rau màu xuất khẩu, cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, diện tích cây rau màu xuất khẩu được doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu ngày càng được mở rộng.
Đỗ Duy Nhã,
Trung tâm VH, TTTT và DL Thọ Xuân