Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1005
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4665
Tháng này:
21178
Tất cả:
536356

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Trường

Ngày 16/05/2018 14:57:43

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Thọ Trường đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Đường giao thông nội thôn ở xã Thọ Trường

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực được nhân rộng, lan tỏa trong xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: Xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thọ Trường đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thờitâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể ở Thọ Trường có những cách vận động cụ thể, như: Nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; hội viên cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức xây dựng NTM”; đoàn viên, thanh niên hăng háitích cực học tập, lao động sản xuất, lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xã Thọ Trường xác định cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, nên đã vận động đội ngũ này tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Để quần chúng nhân dân làm theo, cán bộ và đảng viên nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên ở xã, thôn luôn gương mẫu đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Do vậy, khi triển khai công việc xuống thôn, người dân đồng tình hưởng ứng cao. Từ một xã thuần nông, do kết hợp tốt phong trào thi đua dân vận khéo với các phong trào thi đua khác, nông dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, gắn với xây dựng NTM. Hiện Thọ Trường đã quy hoạch vùng trang trại tập trung trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 130 ha tại khu đồng Xốn; xây dựng thành công HTX dịch vụ nông nghiệp điểm toàn tỉnh, hình thành các cánh đồng mẫu lớn và các vùng sản xuất chuyên canh cây màu hàng hoá có giá trị kinh tế cao với 2 loại cây trồng chủ lực là ớt xuất khẩu và dưa chuột. Duy trì hàng năm trên 150ha trồng cây nông sản xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng khuyến khích người dân phát triển các nghề truyền thống, tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Kinh tế phát triển, giá trị thu nhập bình quân đầu người của Thọ Trường tăng từ 9,43 triệu đồng (năm 2010) lên 39 triệu đồng năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,34% năm 2017.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chương trình xây dựng NTM ở xã Thọ Trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xã đã huy động được hơn 139 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 108 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Từ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, năm 2017, Thọ Trường đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua dân vận khéo ở xã Thọ Trường đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, Thọ Trường đang phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Trường

Đăng lúc: 16/05/2018 14:57:43 (GMT+7)

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Thọ Trường đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Đường giao thông nội thôn ở xã Thọ Trường

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực được nhân rộng, lan tỏa trong xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: Xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thọ Trường đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thờitâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể ở Thọ Trường có những cách vận động cụ thể, như: Nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; hội viên cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức xây dựng NTM”; đoàn viên, thanh niên hăng háitích cực học tập, lao động sản xuất, lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xã Thọ Trường xác định cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, nên đã vận động đội ngũ này tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Để quần chúng nhân dân làm theo, cán bộ và đảng viên nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên ở xã, thôn luôn gương mẫu đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Do vậy, khi triển khai công việc xuống thôn, người dân đồng tình hưởng ứng cao. Từ một xã thuần nông, do kết hợp tốt phong trào thi đua dân vận khéo với các phong trào thi đua khác, nông dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, gắn với xây dựng NTM. Hiện Thọ Trường đã quy hoạch vùng trang trại tập trung trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 130 ha tại khu đồng Xốn; xây dựng thành công HTX dịch vụ nông nghiệp điểm toàn tỉnh, hình thành các cánh đồng mẫu lớn và các vùng sản xuất chuyên canh cây màu hàng hoá có giá trị kinh tế cao với 2 loại cây trồng chủ lực là ớt xuất khẩu và dưa chuột. Duy trì hàng năm trên 150ha trồng cây nông sản xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng khuyến khích người dân phát triển các nghề truyền thống, tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Kinh tế phát triển, giá trị thu nhập bình quân đầu người của Thọ Trường tăng từ 9,43 triệu đồng (năm 2010) lên 39 triệu đồng năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,34% năm 2017.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chương trình xây dựng NTM ở xã Thọ Trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xã đã huy động được hơn 139 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 108 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Từ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, năm 2017, Thọ Trường đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua dân vận khéo ở xã Thọ Trường đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, Thọ Trường đang phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân