Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019; kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

Đăng lúc: 29/05/2018 (GMT+7)
100%

 Những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019; kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

 1. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 5 trường tổ chức thi tuyển sinh gồm: THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Thọ Xuân 4, THPT Lam Kinh, THPT Thọ Xuân 5, với chỉ tiêu như sau:

TT

Tên trường

Số lớp tuyển

Chỉ tiêu tuyển

1

THPT Lê Lợi

12

504

3

THPT Lê Hoàn

11

462

4

THPT Thọ Xuân 4

7

294

5

THPT Lam Kinh

9

378

6

THPT Thọ Xuân 5

7

294

 

Tổng

46

1932

- Cán bộ coi thi là giáo viên các trường THPT và các trường THCS.

- Ngày thi: Ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2018 (theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh).

- Môn thi: Học sinh thi 3 môn: Toán và Ngữ văn (tính điểm hệ số 2); Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1); các bài thi theo hình thức tự luận.

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho TS

Giờ bắt đầu làm bài

8/6/2018

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

9/6/2018

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

- Một số điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 666/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2018 về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019 và Công văn số 667/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2018 về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2018 - 2019 có một số điểm mới so với những năm học trước như sau:

+ Học sinh thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn thi tại TP Thanh Hóa nhưng sẽ thi cùng đề và cùng ngày với học thi vào các trường THPT khác (những năm trước thi đề riêng và không thi cùng ngày với nhau); học sinh có thể dùng kết quả thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn để đăng ký xét tuyển vào một trường THPT khác tại nơi có hộ khẩu thường trú nếu học sinh không đậu vào trường THPT chuyên Lam Sơn;

+ Học sinh được đăng ký và dự thi tại một trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (học sinh chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với học lực của mình).

2. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 4 điểm thi gồm: Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Lê Văn Linh, Trường THPT Lê Hoàn, Trường THPT Lam Kinh, với số lượng đăng ký dự thi và số phòng thi cụ thể như sau:

 

STT

Tên điểm thi

Số thí sinh đăng ký dự thi

Số phòng thi

Trường có thí sinh tham gia thi

Số lượng

1

THPT Lê Lợi

579

25

THPT Lê Lợi

462

Thí sinh tự do

117

2

THPT Lê Văn Linh

414

18

THPT Lê Văn Linh

257

TTGDNN - GDTX

157

3

THPT Lê Hoàn

603

25

THPT Lê Hoàn

363

THPT Thọ Xuân 4

240

4

THPT Lam Kinh

538

22

THPT Lam Kinh

322

THPT Thọ Xuân 5

216

Tổng số:

2134

90

 

- Cán bộ coi thi là giảng viên các Học viện, các trường Đại học, giáo viên các trường THPT.

- Ngày thi: 25, 26, 27 tháng 6 năm 2018 (theo lịch của Bộ GD&ĐT).

- Bài thi:

+ Kỳ thi năm 2018 tổ chức như năm 2017, tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH);

 + Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm);

+ Bài thi Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận.

 

- Lịch thi

 

 Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

24/6/2018

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

25/6/2018

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

26/6/2018

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

 

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

 

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

 

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

 

27/6/2018

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

 

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

 

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

 

CHIỀU

Dự phòng