Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo kết quả tổng hợp điểm xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 05/12/2017 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Công văn số 1253/LN: NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của liên ngành Sở Nội Vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; Phương án số 109/PA-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Thọ Xuân xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thành lập Hội xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017; Thông báo số 152/TB-HĐXT ngày 26/10/2017 của UBND huyện xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 657/ĐHHĐ-QLĐT ngày 30/11/2017 của trường Đại học Hồng Đức về việc áp dụng quy chế đào tạo trong cấp Bảng điểm tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức;

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng dự xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số hồ sơ đảm bảo điều kiện dự xét là 237 hồ sơ. Hội đồng xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 tổng hợp kết quả điểm (điểm trung bình học tập, điểm trung bình tốt nghiệp và điểm ưu tiên) theo đúng công văn số 1253/LN: NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của liên ngành Sở Nội Vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Riêng điểm của trường Đại học Hồng Đức thực hiện theo công văn số 657/ĐHHĐ-QLĐT ngày 30/11/2017 của trường Đại học Hồng Đức về việc áp dụng quy chế đào tạo trong cấp Bảng điểm tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Kết quả tổng hợp điểm của các đối tượng dự xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau (có danh sách chi tiết kèm theo).

Hội đồng xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 công khai kết quả tổng hợp điểm, kể từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 10/12/2017, trong thời gian công khai nếu có vấn đề gì vướng mắc, chưa rõ hoặc có sự sai lệch về kết quả điểm, yêu cầu các đối tượng gửi ý kiến bằng văn bản về Hội đồng (giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định, qua Phòng Nội vụ huyện Thọ Xuân, đồng chí Hà Thị Ngân - Trưởng phòng Nội vụ, số điện thoại liên hệ 090.606.7878), để Hội đồng xem xét, giải đáp, Hội đồng không tiếp nhận, giải đáp, giải quyết các ý kiến sau thời gian trên.

Hội đồng xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông báo để các đối tượng có liên quan được biết, thực hiện./.
Danh sách chi tiết:  272_signed.pdf