Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Đăng lúc: 19/03/2019 (GMT+7)
100%

Các văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của tỉnh

Ngày ban hành

Ký hiệu

Cơ quan

Nội dung

Tệp văn bản

18/03/2019

48/TB-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị đánh giá tình hình và bàn các biện pháp cấp bách để khống chế, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 tb48_signed.PDF

19/03/2019

818/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân bổ số lượng hóa chất do Trung ương hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

 c818_signed.pdf

15/03/2019

136/GM-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị đánh giá, bàn các biện pháp cấp bách để khống chế, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên địa bàn tỉnh vào 18/3/2019

 mh136_signed.pdf

15/03/2019

849/SNN&PTNT-CN

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hướng dẫn việc buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi cho lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 c849.pdf

13/03/2019

2880/UBND-NN

UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 c2880_signed.pdf

08/03/2019

1159/STNMT-BVMT

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường do Dịch tả lợn Châu Phi

 1159 cv00705.pdf

06/03/2019

689/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

 c689_signed.pdf

05/03/2019

2449/UBND-NN

UBND tỉnh Thanh Hóa

Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 c2449_signed.PDF

79/QĐ-CCTY

Chi cục thú y - Sở NN&PTNT

Thành lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 79.pdf

01/03/2019

638/SNN&PTNT-CN

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển thức ăn chăn nuôi để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 c638.pdf

01/03/2019

630/SNN&PTNT-CN

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hướng dẫn quản lý trang trại, cơ sở chăn nuôi để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 c630.pdf

01/03/2019

637/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 c637.pdf

24/02/2019

2/CĐ-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 cd2_signed.PDF

22/02/2019

99/QĐ-SNN&PTNT

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành lập đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 q99.pdf

21/02/2019

511/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đia bàn tỉnh

 c511..pdf

21/02/2019

43/KH-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 c511..pdf

31/01/2019

1432/UBND-NN

UBND tỉnh Thanh Hóa

Triển khai thực hiện Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 c1432_signed.pdf

30/11/2018

197/KH-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tiêm phòng vắcxin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 kh197_signed.pdf

3969/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

 3969.pdf

11/10/2018

866/BCĐ-QLTT

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh tả lợn Châu Phi

 866.pdf

24/09/2018

171/KH-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh động vật và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu phi năm 2018"

 171.pdf

14/09/2018

368/CCTY-DT

Chi cục thú y tỉnh

hướng dẫn một số đắc điểm nhận biết và biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi

 368.pdf

13/09/2018

854/QĐ-SNN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ động ngăn chặn nguy cơ sâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi vào địa bàn tỉnh và phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ

 854.pdf

07/09/2018

2956/SNN&PTNT-TY

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ.

 c2956.pdf

06/09/2018

15/CĐ-UBND

UBND tỉnh Thanh Hóa

Công điện khẩn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn tỉnh và phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ

 cđ15_signed.PDF
Các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của huyện

Stt

Ngày ban hành

Ký hiệu

Nội dung

Nội dung tệp đính kèm

1

08/3/2019

444/QĐ-UBND

Thành lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thọ Xuân

 q44_signed.pdf

2

08/3/2019

445/QĐ-UBND

Thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh động vật phòng, chống, ngăn chặn, ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên cấp huyện năm 2019

 q455_signed.pdf

3

08/3/2019

14/CV-NN

Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển thức ăn chăn nuôi để phòng , chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 CV14.pdf

4

08/3/2019

15/CV-NN

Hướng dẫn quản lý trang trại, cơ sở chăn nuôi để phòng , chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 CV15.pdf

5

06/3/2019

5/CV-ĐTT

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

 dai05.pdf

6

6/3/2019

65/GM-UBND

Giấy mời số 65: Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn một số đặc điểm nhận biết và biện pháp phòng chống bệnh dịch lợn châu Phi năm 2019

 65_signed.pdf

7

5/3/2019

240/UBND-NN

Tiếp tục chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào đại bàn huyện và phòng chống dịch bệnh động vật

 240_signed.pdf

8

28/2/2019

12/KN

Hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 kn12.pdf

9

28/2/2019

363/QĐ-UBND

Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống ngăn chặn, ứng phó với bệnh dịch tả Lợn Châu Phi

 363.pdf

10

27/2/2019

30/TB-UBND

Thông báo kết luận hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi năm 2019

 30_signed.pdf

11

26/2/2019

208/UBND-NN

Báo cáo tiến độ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện

 208_signed.pdf

12

25/2/2019

56/GM-UBND

Giấy mời số 56: Tổ chức triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2019

 56_signed.pdf

 13

19/3/2019

 958-CV/VPHUTăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

 958CVVP.pdf

14

25/2/2019

28/KH-UBND

Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thọ Xuân

 kh28_signed.pdf

15

25/2/2019

2/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện (hồi 10 giờ 00)

 cd02_signed.pdf

16

19/9/2018

80/CV-NN

Hướng dẫn một số đặc điểm nhận biết và biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 80.pdf

17

14/9/2018

1277/UBND-NN

Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn huyện và phòng chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ

 1277_signed.pdf