Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Kết quả trúng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên dạy mầm non, năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 29/03/2018 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lao động hợp đồng giáo viên Tiếng Anh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017; Công văn số 1253/LN: NV-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 31/8/2017 của liên ngành Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp, bố trí, điều động, tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng Anh dạy Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 UBND huyện tiến hành: Xây dựng phương án; thành lập Hội đồng xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017; thông báo xét lao động hợp đồng; tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp điểm, công khai kết quả tổng hợp điểm; xét sơ bộ kết quả các cá nhân trúng xét tuyển lao động hợp đồng; trình Sở Nội vụ và các Sở có liên quan thẩm định; Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Ngày 21/3/2018, UBND huyện nhận được Công văn số 2833/UBND-THKH ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kết quả xét lao động hợp đồng giáo viên dạy Mầm non thuộc UBND huyện Thọ Xuân.

UBND huyện thông báo công khai kết quả trúng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên dạy Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo ).