Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xuân Lai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy

Đăng lúc: 20/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU 10/01/2022 về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thời gian qua, Đảng uỷ xã Xuân Lai đã tập trung xây dựng, triển khai và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

 

( Dự án khu dân cư xã Xuân Lai)

Theo đó, với mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Xuân Lai trở thành Phường, là trung tâm kinh tế, văn hóa vùng tả huyện Thọ Xuân, có nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nền văn hóa đậm đà bản sắc; xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu trở thành Phường trước năm 2025, một trung tâm động lực quan trọng vùng tả của huyện. Mục tiêu đến năm 2045, Xuân Lai là đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636431220.html

( Xuân Lai tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng HLATGT)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện. Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện “Mục tiêu kép”. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Xuân Lai trở thành trung tâm của vùng tả huyện Thọ Xuân; Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; Phối hợp rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển của xã. Tập trung phát triển khu vực tuyến đường đôi Lê Hoàn trở thành trung tâm công nghiệp của xã; tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp Xuân Lai đến năm 2025 đạt 80% trở lên, năm 2030 đạt 100%.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực, giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17% trở lên; đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện chiếm 80% trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 35 ha trở lên; tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt 100% trở lên; giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18% trở lên; đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn xã chiếm 85% trở lên; Đẩy mạnh giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển với các xã, trong và ngoài huyện để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 15% trở lên. Có 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của UBND xã; giai đoạn 2026 - 2030, tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25 doanh nghiệp trở lên. Phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để xã Xuân Lai trở thành một trong những Phường của huyện Thọ Xuân; giai đoạn 2022-2025, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trở thành phường, bảo đảm tối thiểu đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, thực hiện các thủ tục để cấp có thẩm quyền công nhận là phường. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ ở tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền điện tử; từng bước xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 97% trở lên.

Đến năm 2030, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 98% trở lên. Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn; đến năm 2025, tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 90% trở lên; đến năm 2030 đạt 100% trở lên. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn.

 https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636431221.html

Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ, công chức từ xã tới thôn tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã theo tinh thần Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy, Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ xã về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nên sự đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.                                                                                                                                

Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện