Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 09/02/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 08/02/2022, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472260.html

( Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lý Đình Sĩ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; Giám đốc: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm VHTT, TT&DL huyện; Trung tâm DVNN huyện; Trung tâm Y tế huyện.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472261.html

Theo đó, Chương trình hành động của UBND tỉnh đã nêu lên các mục đích, yêu cầu và 10 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin. Tiếp tục thực hiện tốt việc " thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472262.html

Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã; xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn-Sao Vàng. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tổ chức thực hiện.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472263.html

Tại hội nghị, sau khi nghe và nghiên cứu dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472264.html

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472265.html

Đồng thời, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng bổ sung vào dự thảo như cần cụ thể về thời gian thực hiện từng nội dung; chỉnh sửa, bổ sung các câu từ; tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, đặc biệt tổ chức phát động đợt tuyên truyền cao điểm đầu tiên trong năm 2022 và đầu mỗi năm; bổ sung điều chỉnh quy hoạch vùng huyện năm 2022; cần bổ sung: Xây dựng đề án phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn-Sao Vàng; xây dựng cơ chế chính sách, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào khu đô thị Lam Sơn-Sao Vàng; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; có giải pháp phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối thị trấn Lam Sơn; cơ chế đặc thù trong công tác GPMB; xây dựng cơ chế đặc thù quản lý quy hoạch, xây dựng quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi; xây dựng đề án cải tạo lưới điện khu vực Lam Sơn-Sao Vàng; lập dự án đầu tư trụ sở mới khu hành chính công của huyện...

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636472266.html

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh và đề nghị trên cơ sở góp ý của các đại biểu, phòng Tài chính-Kế hoạch chịu trách nhiệm bổ sung các ý kiến góp ý để gửi Thường trực UBND huyện và gửi Sở Kế hoạch Đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

                                          Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện