Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 17/01/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2022, chiều 17/1/2022, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thọ Xuân; Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung về thuộc thẩm quyền.

          Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế; Chánh Văn phòng Huyện ủy và Trưởng các phòng, ngành có liên quan. 

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trình bày dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thọ Xuân. Sau khi nghe dự thảo kế hoạch và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất các danh mục dự án và giao UBND huyện chỉ đạo phòng  ngành chuyên môn rà soát, hoàn thiện các danh mục dự án để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          Tiếp đó, hội nghị đã nghe dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đồng chí, Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày. Theo đó, ngày 10/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10 -NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng mở ra cho huyện Thọ Xuân thời cơ, vận hội mới trong thời gian tới để phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh; đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

          Để Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy thấm sau, lan tỏa và nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với mục đích, nội dung cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND huyện đến 30 điểm cầu xã, thị trấn; Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ tại địa phương, đơn vị và tổ chức các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng, bảo đảm tất cả các tổ chức chính trị xã hội và mọi người dân đều được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Về tài liệu học tập, nghiên cứu, quán triệt gồm: Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp uỷ cơ sở về thực hiện Nghị quyết số 10; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 10/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

(Đ/c Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị)

(Đ/c Phạm Văn Luận, UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu thảo luận tại hội nghị)

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến cụ thể các nội dung trong dự thảo Kế hoạch, đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ.

          Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đồng thời thống nhất thời gian tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn tài liệu, chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị các điều kiện để Ban Thường vụ Huyện uỷ sớm tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đồng thời tham mưu xây dựng Kế hoạch về tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10 trong toàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, phòng, ngành chủ động bám sát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Kế hoạch của huyện, xây dựng cụ thể chương trình hành động sát, đúng, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ các biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh; đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

          Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền./.

 Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân