Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát vùng 2 - quý I năm 2024

Đăng lúc: 26/03/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chiều ngày 26/3/2024, tại xã Nam Giang, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các xã - thị trấn vùng 2. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

 ub.png
Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực UBKT Huyện ủy; các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn vùng 2; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Nam Giang.
3.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Nam Giang; Nghiên cứu sổ theo dõi kết quả thực hiện kết luận Thanh tra, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán của cấp trên của các đơn vị trong vùng.
Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, trong quý I, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn vùng 2 đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Cấp ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong quý, các đơn vị vùng 2 đã tiến hành kiểm tra 21 lượt tổ chức Đảng và 25 lượt đảng viên; giám sát 20 lượt tổ chức Đảng, 29 lượt đảng viên. 
13.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ cách làm hay và nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2024. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.
9.jpg
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, do đó trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ tại hội nghị, đề nghị các Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ kiểm tra, giám sát của đơn vị mình; Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quý I năm 2024.
1211.jpg
Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn bám sát vào Kế hoạch công tác của Cấp ủy, UBKT cấp trên, rà soát, xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp, có tính khả thi cao; Bám sát các quy định để thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng quy trình; Thiết lập và lưu trữ hồ sơ khoa học; Nêu cao vai trò của cấp ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân.
2.jpg
Cùng với quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban KTHU đề nghị các đơn vị trong vùng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân sớm đạt huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra./. 
Lê Hải - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
 
  
Các tin khác