Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Đăng lúc: 17/05/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ; Kế hoạch số 19-KH/UBKTHU ngày 17/2/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, sáng 16/5/2023, UBKT Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Dự chứng kiến việc bốc thăm có đồng chí Đỗ Kim Thọ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ; Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện. Đại diện đơn vị có cán bộ được xác minh chứng kiến việc bốc thăm, gồm: Đại diện Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Phú, Bắc Lương, Xuân Tín, Đảng uỷ CQ Khối dân, Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Thọ Xuân 4.
c đ.jpg
Tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã quán triệt một số nội dung liên quan đến việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo kế hoạch số 19-KH/UBKTHU ngày 17/2/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và một số nội dung, căn cứ quy định liên quan. Theo kế hoạch, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị được lựa chọn xác minh là 05 đơn vị, gồm Đảng uỷ các xã: Xuân Phú, Bắc Lương, Xuân Tín, Đảng uỷ Khối dân và Chi uỷ chi  bộ Trường THPT Thọ Xuân 4; Quán triệt hình thức bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập theo quy định để đảm bảo khách quan, công khai; Mỗi đơn vị bốc thăm ngẫu nhiên các cá nhân đảm bảo tối thiểu 10%. Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 3/11/2022 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thọ Xuân khẳng định: Đây là lần đầu tiên UBKT Huyện ủy thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm xem xét, đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và giải trình về nguồn gốc của những tài sản, thu nhập. Từ đó, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có); nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngay sau khi được quán triệt các nội dung, đại diện các đơn vị được lựa chọn xác minh đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên được 9 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý của 5 đơn vị để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Kết quả bốc thăm đã được tổng hợp ghi nhận tại biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.
Sau hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập biết và phối hợp thực hiện; đồng thời, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy trình./.

Lê Hải - Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân