Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBKT Huyện uỷ Thọ Xuân: Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệmvụ các tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 30/10/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, mới đây, tại các xã: Xuân Sinh, Xuân Hồng và Trường Xuân, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKTHU) Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các xã – thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Thường trực UBKTHU; Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã – thị trấn trên địa bàn và các đồng chí trong BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Xuân Sinh, Xuân Hồng và Trường Xuân.
z4831711606844_803945559c30dcc8ecf1b0765d682cfd.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Xuân Sinh, Xuân Hồng, Trường Xuân và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023 của các đơn vị trên địa bàn. Theo báo cáo, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã – thị trấn đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. 
Về triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, trong 9 tháng đầu năm, Đảng uỷ, UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn đã kiểm tra 42 tổ chức đảng; Qua kiểm tra đã kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Quy trình, thủ tục, hồ sơ các cuộc kiểm tra cơ bản đảm bảo theo quy định. Công tác giám sát được chú trọng và thực hiện thường xuyên.
z4831711613015_889709c09ea2e168fb0e0486dce648f2.jpg
Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, chi bộ cơ sở tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 40  đảng viên của 21 đơn vị; quy trình, thủ tục, các bước thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Đảng uỷ, chi bộ thực hiện đảm bảo theo quy định.
Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; Hồ sơ xử lý kỷ luật được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo quy định.
Báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
z4831711626069_4b16797645c977446efd7f3e31b1304b.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất với nội dung báo cáo và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2023. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại địa phương trong thời gian tới.
Cũng tại hội nghị, đại diện Thường trực UBKT Huyện ủy đã giải đáp, trao đổi, lãm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đề nghị Cấp ủy, UBKT các xã – thị trấn trên địa bàn nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; Đồng thời, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; Đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức toàn diện các nhiệm vụ ở địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2023; Trọng tâm là kiểm tra, giám sát theo chương trình đã ban hành; Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo các bước theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc điều hoà, điều phối Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ, HĐND, MTTQ, các đoàn thể để khắc phục ngay tình trạng trùng nội dung, trùng đơn vị kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hoàn thành chương trình KTGS năm 2023.
Tập trung nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, khi có vấn đề phức tạp phải trao đổi, xin ý kiến của ngành dọc cấp trên để tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho chi uỷ chi bộ trực thuộc; phối hợp có hiệu quả với bộ phận có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Thực hiện nghiêm việc thu, chi, sử dụng tài chính đảng theo Hướng dẫn.Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, quy chế làm việc theo quy định./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân