Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa V năm 2023

Đăng lúc: 25/11/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 2366-QĐ/HU ngày 22/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, chiều 24/11/2023, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa V năm 2023.

a1.jpg 
 
a2.jpg
Dự lễ Khai giảng có đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 50 học viên là những Đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
a3.jpg

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hà Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, kiên định mục tiêu lý tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Vì vậy, để có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện yêu cầu học viên tham gia khóa học cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi nội dung bài học với giảng viên. Sau khóa học các đồng chí đảng viên mới vận dụng những kiến thức được học áp dụng vào thực tiễn công tác; tích cực, chủ động tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

a5.jpg

a6.jpg

Tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu 10 bài học do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được tiếp thu học tập một số chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, trong thời gian học tập, các học viên cũng sẽ được tham gia nghiên cứu thực tiễn, tổ chức các hoạt động tập thể và làm bài kiểm tra cuối khóa.

a7.jpg

Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học, đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nêu rõ: Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành được thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận; nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Đồng thời giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị công tác; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trung Tuyến - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện