Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa XI năm 2023

Đăng lúc: 28/10/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 2288-QĐ/HU ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, chiều ngày 28/10/2023, tại trường THPT Thọ Xuân 4, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng đảng của Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa XI năm 2023.

 3.jpg

7.jpg
Dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Thị Chi, Phó ban Tổ chức Huyện ủy; Các đồng chí đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường; Lãnh đạo, Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; Tham dự lễ khai giảng có gần 60 học viên là các đoàn viên tiêu biểu của trường THPT Thọ Xuân 4.
5.jpg
(Đồng chí Hà Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học)

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hà Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là việc làm thường xuyên của Đảng, nhất là đối với việc tổ chức lớp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong trường THPT vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các em học sinh ưu tú; đồng thời tạo ra môi trường phát triển Đảng trong lực lượng trẻ, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng lực lượng đảng viên trẻ có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của các em học sinh trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng, nhiệt huyết cống hiến sức trẻ cho Đảng, đất nước. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung lực lượng Đảng viên mới cho Đảng, quyết định sự phát triển vững mạnh của Đảng.
9.jpg
Trong thời gian 5 ngày, bắt đầu từ ngày 28/10/2023, các học viên sẽ được tiếp thu 5 chuyên đề cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
123.jpg
Trong quá trình học tập, bên cạnh việc tiếp thu bài giảng trên lớp, các học viên sẽ tập trung thảo luận, làm bài kiểm tra cuối khóa và tham gia các hoạt động tập thể. Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành các nội dung học tập, kiểm tra đạt yêu cầu, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế sẽ được cấp giấy chứng nhận, công nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kết nạp Đảng.
2.jpg
 (Đồng chí Đinh Thị Chi, Phó ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng)

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Đinh Thị Chi, Phó ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có ý nghĩa quan trọng, giúp đoàn viên, quần chúng ưu tú nhận thức rõ hơn về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Vì vậy, để học viên nắm vững nội dung bài học, đề nghị các giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm truyền tải kiến thức với nội dung trọng tâm, trọng điểm để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung bài học, tích cực tham gia thảo luận để chất lượng học tập đạt kết quả cao nhất; trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú tự xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
124.jpg

127.jpg
Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong các nhà trường, cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới./.
Lê Hải – Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân