Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng khóa II năm 2023

Đăng lúc: 27/02/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân việc mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2023, sáng 27/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng khóa II năm 2023.5.png 
( Toàn cảnh lớp học)

18.png
Dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 60 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.
8.png
( Đồng chí Hà Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học)
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hà Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có ý nghĩa quan trọng, giúp đoàn viên, quần chúng ưu tú nhận thức rõ hơn về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Vì vậy, để học viên nắm vững nội dung bài học, các giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm truyền tải kiến thức với nội dung trọng tâm, trọng điểm để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung bài học, tích cực tham gia thảo luận để chất lượng học tập đạt kết quả cao nhất; trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú tự xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
6.png
Theo quy định, trong 5 ngày học tập, các học viên được tiếp thu 5 nội dung cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
11.png
Trong quá trình học tập, bên cạnh việc tiếp thu bài giảng trên lớp, các lớp viên sẽ tập trung thảo luận, làm bài kiểm tra cuối khóa và tham gia các hoạt động tập thể. Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành các nội dung học tập, kiểm tra đạt yêu cầu, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế sẽ được cấp giấy chứng nhận, công nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

   Lê Thơ- Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT&DL Thọ Xuân