Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I, năm 2023

Đăng lúc: 27/02/2023 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 24/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I, năm 2023.

THO 4.png 
( Toàn cảnh Lễ bế giảng)
THO 2.png
Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phan Thanh Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 91 học viên của 28 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
THO 6.png
( Đồng chí Đỗ Ngọc Thanh, Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện báo cáo tổng kết lớp học)

       Sau thời gian học tập, rèn luyện, đến nay, các học viên đã hoàn thành nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, bổ sung, sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 10 bài học: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.
THO 3.png

Trong quá trình học tập, các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập, tham gia đầy đủ, bảo đảm nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm trong học tập, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu của Đảng. 

THO 7.png

 Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I, năm 2023; trong đó có 46 học viên xếp loại Giỏi, đạt tỷ lệ 51%; 35 học viên xếp loại Khá, đạt tỷ lệ 38%; Trung bình có 10 học viên, chiếm tỷ lệ 11%. 

THO 5.png
( Đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại Lễ bế giảng)

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chúc mừng, ghi nhận tinh thần, ý thức học tập, rèn luyện và kết quả đạt được của học viên lớp Bồi bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2023. Đồng thời, đồng chí đề nghị: Các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

THO 1.png

Tại Lễ bế giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đã khen thưởng 9 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

 Lê Thơ- Khắc Cường, TTVH, TTTT&DL huyện