Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân: Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa V năm 2023

Đăng lúc: 18/05/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 18/5/2023, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá V năm 2023.

 T 6.png
( Toàn cảnh lễ bế giảng)
Dự Lễ bế giảng có đồng chí Đinh Thị Chi, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 77  học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.
T 2.png
Sau thời gian học tập, các học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học về lịch sử địa phương.
T 4.png

 
 
T 3.png
Sau khi hoàn thành chương trình, 100% học viên đều được cấp chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 13 học viên xếp loại Giỏi, đạt tỷ lệ 16,8%; 13 học viên xếp loại Khá, đạt tỷ lệ 16,8%; 51 học viên xếp loại Trung bình, chiếm tỷ lệ 66,4%. Nhìn chung các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập, tham gia đầy đủ, bảo đảm nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm trong học tập, chủ động góp ý xây dựng bài và tham gia các hoạt động chung của lớp.
T 7.png
Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Đinh Thị Chi, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã chúc mừng, ghi nhận tinh thần, ý thức học tập, rèn luyện và kết quả đạt được của các học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa V, năm 2023. Đồng thời đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị các học viên sau khoá học tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; đảm bảo các điều kiện để được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
T 5.png

Tại Lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 9 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

       Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện