Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 13/01/2023, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.


1.jpg
Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; lãnh đạo một số phòng, ngành UBND huyện; các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các xã, thị trấn.
9.jpg
( Đồng chí Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo tại hội nghị)
Thực hiện Đề án số 03, ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 971, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc luân chuyển cán bộ. Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ toàn huyện và từng địa phương, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển các đồng chí cán bộ các ban, phòng, ngành, đoàn thể của huyện; cán bộ các xã, thị trấn đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các xã, thị trấn trong huyện. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 36 đồng chí đang được điều động, luân chuyển (trong đó, từ huyện về các xã, thị trấn 16 đồng chí; từ xã, thị trấn này sang xã, thị trấn khác 20 đồng chí)
16.jpg

15.jpg
Qua theo dõi cho thấy, năm 2022 các đồng chí cán bộ luân chuyển, điều động đã cùng với tập thể Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã, nhất là duy trì nghiêm túc chế độ hội nghị, giao ban để bàn bạc, thảo luận, quyết định các nội dung, nhiệm vụ theo Quy chế đã ban hành. Đồng thời bám sát quy chế làm việc, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng thẩm quyền, có sự linh hoạt và hiệu quả hơn. Một số đồng chí đã có nhiều sáng tạo, phát huy được năng lực, sở trường, thể hiện được vai trò của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có nhiều cố gắng đóng góp vào những thành tích, kết quả của địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều đồng chí đã có đổi mới trong tác phong, lề lối làm việc, xác định đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ, các thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực... đã góp phần quan trọng cùng với toàn huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. 
3.jpg

2.jpg
Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các xã, thị trấn đã nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và mong muốn trong thời gian tiếp theo tiếp tục được Thường trực Huyện ủy quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
8.jpg
( Đồng chí 
Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt)
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các xã, thị trấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động tìm tòi, học hỏi, tiếp cận nhanh với môi trường, công việc, giữ gìn được phẩm chất, thể hiện được năng lực, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
14.jpg
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí cán bộ được điều động và luân chuyển công tác thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giải đáp những băn khăn của các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng, trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ điều động và luân chuyển tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực rèn luyện, khắc phục khó khăn, phát huy khả năng, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của người dân, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn trong năm 2023. 

Lê Thơ- Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện