Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo về việc tổ chức phần thi sân khấu hóa tìm hiểu NQ số 10- NQ/TU

Đăng lúc: 05/08/2022 (GMT+7)
100%

BTC cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 10- NQ/TU thông báo về việc tổ chức phần thi sân khấu hóa: thời gian, địa điểm và thứ tự các phần thi