Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thọ Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 29/11/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong những năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 đã được BTV Huyện ủy Thọ Xuân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Screenshot_20231129-155357_Chrome.jpg
( Đoàn công tác Ban Kinh tế-Xã hội huyện giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã)

Theo đó, việc thực hiện Quyết định số 217, từ năm 2020 đến nay, BTV Huyện ủy đã chủ trì giám sát 01 cuộc; MTTQ và các đoàn thể huyện đã chủ trì giám sát 36 cuộc ở 83 lượt đơn vị; cấp cơ sở giám sát 196 cuộc tại 364 lượt đơn vị với các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát với HĐND huyện 11 cuộc tại 52 lượt đơn vị; cấp xã tham gia 187 cuộc tại 361 lượt đơn vị với các nội dung: Tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát; công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã; việc cấp GCN QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Sau giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đã ban hành thông báo kết luận, đề xuất với cấp ủy, chính quyền 109 ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan, 100% các ý kiến đề xuất, kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết đảm bảo thời gian quy định.
Screenshot_20231129-153119_Chrome.jpg
( Đoàn công tác Ban Kinh tế-Xã hội huyện giám sát việc thực hiện Đề án phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị tại xã Thọ Xương) 
Các hoạt động phản biện xã hội được triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, quan điểm đã được MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tổng hợp với 425 ý kiến góp ý, phản biện; các ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản; đồng thời chỉ đạo các phòng, ngành, bộ phận chuyên môn liên quan kịp thời phối hợp giải quyết, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân...góp phần hạn chế các sai phạm, tồn tại trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.
1 (2).jpg
( Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với cán bộ, hội viên CCB huyện năm 2023)

Về kết quả thực hiện Quyết định số 218, MTTQ, các đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc tham gia góp ý, phản ánh đến tổ chức Đảng các cấp thông qua các hình thức: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân; góp ý trực tiếp bằng văn bản, thông qua hòm thư góp ý, qua cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử..., tổng số 74 buổi với hơn 6.850 ý kiến. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 182 lượt cán bộ, chuyên viên các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện dự, theo dõi các hội nghị quán triệt, triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy cơ sở; phân công 432 lượt cán bộ tham gia dự 9 kỳ sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các văn bản dự thảo được thực hiện nghiêm túc và tiếp thu đầy đủ nội dung để xử lý đối với nội dung thuộc thẩm quyền và có ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với nội dung vượt thẩm quyền.
Screenshot_20231129-161608_Chrome.jpg
( Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở)
Về góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tập trung góp ý đối với các dự thảo văn bản có liên quan đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; các chương trình, dự án, đề án của UBND huyện và các ngành... Từ năm 2020 đến nay, đã có 2.574 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện với HĐND các cấp; cơ bản các ý kiến của cử tri và Nhân dân đều được HĐND, UBND và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết, chỉ đạo giải quyết và phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp trên đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền.  Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở duy trì chế độ tiếp công dân của Chủ tịch UBND thường kỳ 02 lần/tháng và tiếp đột xuất khi có sự việc. Toàn huyện đã tổ chức 31 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND với đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong đó cấp huyện 05 cuộc, cấp xã 26 cuộc; 100% Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên đối thoại và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các hội nghị sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm.
Qua đánh giá cho thấy, hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp, bài bản chất lượng được nâng lên với sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị -xã hội, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được tổ chức thực thi đầy đủ, đạt hiệu quả; việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện.
Thời gian tới, BTV Huyện ủy Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về phát huy dân chủ ở cơ sở và công tác giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, định hướng cho MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 610, ngày 20/9/2021 của BTV Tỉnh ủy khóa XVIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp xây dựng và ban hành cụ thể hóa các văn bản phối hợp hoạt động giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo trong hoạt động phản biện của MTTQ, các đoàn thể. Tổ chức thực hiện giám sát, phản biện đảm bảo 4 nguyên tắc, vận dụng linh hoạt 4 hình thức giám sát và 03 hình thức phản biện xã hội. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp Ủy chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân. Thiết lập và duy trì "thùng thư góp ý" tại Cơ quan Khối dân và công sở 30 xã, thị trấn và thông báo rộng rãi công khai đến cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trong huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tri số 36  của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 và các văn bản liên quan đối với cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.
     Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện