Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Đăng lúc: 02/02/2023 (GMT+7)
100%

Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng. Chính vì vậy, nhiệm vụ này đã và đang được cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh

 a14.jpg
Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Ảnh: LÊ PHƯỢNG

Để công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đi vào nền nếp và hiệu quả, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” (gọi tắt là Chỉ thị số 20-CT/TW). Trong đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể được nâng cao chất lượng. Điển hình như đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh đến năm 2005; sưu tầm, biên soạn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2005-2015)”, sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2015-2020)”; chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, xuất bản nhiều cuốn sách về hỏi ký, lịch sử, danh xưng, danh nhân để cung cấp thông tin, tư liệu trên các lĩnh vực...; tỷ lệ các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh xuất bản kỷ yếu, sách lịch sử truyền thống đạt trên 75%; 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương; 450/559 đảng bộ xã, phường, thị trấn tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương đến năm 2005, 2010, 2015, 2020 (chiếm tỷ lệ 80,5%)...

Kết quả từ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, sách lịch sử truyền thống đã và đang góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và bảo vệ lịch sử Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đã chuyển tải nội dung lịch sử đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Điển hình là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn đề cương, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh; tổ chức các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh; các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ điển hình, xây dựng phim tài liệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cũng tích cực tuyên truyền các sự kiện lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống lịch sử của ngành, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, công tác giáo dục lịch sử Đảng cũng có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy xây dựng chương trình, lồng ghép nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Một số trung tâm chính trị cấp huyện như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Yên Định, Nga Sơn... đã chủ động triển khai giảng dạy chương trình lịch sử địa phương, lịch sử đảng bộ cấp huyện cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đi thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, tỉnh; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng, nhà truyền thống, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên và đưa vào nội dung chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Tổ chức hành trình “Theo dấu chân Bác” tại các địa danh trong tỉnh mà Bác Hồ đã về thăm; tổ chức Hội thi “Hát Quốc ca, Quốc tế ca”.

Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy cũng chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục truyền thống lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng địa phương để đưa vào giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn; lồng ghép trong các bộ môn khoa học xã hội để giảng dạy lịch sử địa phương; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, nơi thành lập chi bộ, đảng bộ, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa quê hương cho các thế hệ học sinh... Song song với đó, công tác bảo vệ lịch sử Đảng cũng được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng tăng cường. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông tích cực đưa tin, bài, đấu tranh, phê phán các thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, thông tin sai lệch, bịa đặt về sự lãnh đạo của Đảng và của đảng bộ, về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Kinh phí phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng tại một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu và tính chất đặc thù của công việc... Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của các công trình lịch sử Đảng ở các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ và toàn xã hội, góp phần phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng. Từ đó, tạo động lực tinh thần to lớn để cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo cơ sở để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

                                                                       (Baothanhhoa.vn)