Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 21/03/2024 (GMT+7)
100%

Những năm qua, đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

T 29.png
( Ảnh: Hội nghị gặp mặt Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố năm 2024)

Hiện nay, huyện Thọ Xuân có 274 thôn, khu phố; Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố là 807 người, đảm nhiệm 5 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố, thôn đội trưởng, tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT và 1.093 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố là trưởng các chi hội, chi đoàn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, thị trấn, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thôn, khu phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Screenshot_20240320-155226_Chrome.jpg
( Ảnh: Chi bộ Khu phố 4, thị trấn Thọ Xuân sinh hoạt chi bộ)
Duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định; tổ chức có hiệu quả các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, năm 2023 và đầu năm 2024 đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 194 đảng viên. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thôn, khu phố, ban công tác mặt trận và các chi hội, chi đoàn tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Screenshot_20240320-155231_Chrome.jpg
( Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải dự sinh hoạt cùng Chi bộ khu phố 4, thị trấn Thọ Xuân)
Đội ngũ trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính của Nhà nước ở cơ sở. Triển khai đến các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của thôn, khu phố, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác GPMB, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn và đã góp phần cùng toàn huyện đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 6,3%, đứng thứ Nhất trong vùng và đứng thứ 2 trong tỉnh.
T 18.png
( Ảnh: Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố tiêu biểu)
Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu phố cùng cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chi bộ quý 1 năm 2024 với chủ đề “Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Phát động Nhân dân các địa phương hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 45 ngày đêm GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 47 của UBND huyện, với quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch GPMB các dự án trọng điểm năm 2024.
90.jpg

68.jpg
( Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ trong huyện tích cực tham gia chăm sóc hàng rào xanh, dọn vệ sinh môi trường khu dân cư)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn với các thôn, khu phố; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, phấn đấu cùng Đảng bộ huyện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 460 đảng viên mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động ở thôn, khu phố; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn “ Sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn…, cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao năm 2024.
Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

Các tin khác