Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

Đăng lúc: 21/04/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 21/4/2024, Đảng bộ xã Xuân Phú đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (28/4/1954 – 28/4/2024).

xp5.jpg
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Lãnh đạo các Ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; Đại diện lãnh đạo các xã - thị trấn vùng 1; đại diện lãnh đạo xã Xuân Hồng; Đại diện các xã Xuân Cao, Luận Thành (huyện Thường Xuân), xã Bình Sơn (huyện Triệu Sơn); Đại diện các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài xã.
xp2.jpg
 
xp.png

xp.jpg
Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Xuân Phú; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; đại diện các gia đình ân nhân cách mạng, thương binh 81% trở lên; Các ngành, đoàn thể địa phương, Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, các đảng viên trong Đảng bộ xã Xuân Phú.
xp4.jpg
Là xã miền núi của huyện Thọ Xuân. Tháng 4-1954, chi bộ đảng xã Xuân Phú được thành lập gồm 5 đảng viên. Trải qua các giai đoạn phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ở thời kỳ nào, chi bộ rồi sau này là Đảng bộ xã Xuân Phú luôn lãnh đạo Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng nông - lâm nghiệp, phát triển kinh tế vườn rừng. Thu  nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong xã được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy.
xp6.jpg
Năm 2018, Xuân Phú đã được công nhận xã nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, trên địa bàn xã không có các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từ 5 đảng viên đầu tiên, Đảng bộ Xuân Phú hiện có 272 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
xp9.jpg
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Phú đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Phú tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 70 năm qua và thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
xp8.jpg
Trong đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với chính quyền; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng; phát huy dân chủ ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường liên kết, liên doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trọng tâm là phát triển mô hình trang trại tổng hợp; Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nguồn vốn trong Nhân dân để xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao mang tính bền vững, trọng tâm là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; Tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, riêng có của Xuân Phú; Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, bản sắc địa phương. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tại xã, trọng tâm là tăng cường công tác y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị; thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,...
xp11.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, luôn quyết tâm vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp, trở thành thị xã Thọ Xuân trước năm 2030.
xp12.jpg
Dịp này, xã Xuân Phú đã trao tặng huy hiệu Đảng dịp 03/2 cho các đảng viên 75 năm, 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi đảng./.
Lê Hải – Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân