Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG KHOÁ XI NĂM 2023

Đăng lúc: 14/11/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 14/11/2023, tại trường THPT Thọ Xuân 4, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá XI năm 2023.

 
a9.png

 
a10.png

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đại diện Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện, BGH trường THPT Thọ Xuân 4 cùng 44 học viên là những quần chúng ưu tú của trường THPT Thọ Xuân 4.
a11.png

Sau thời gian học tập, các học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học tập và nghiên cứu về lịch sử địa phương.

Sau khi hoàn thành chương trình, 100% học viên đều được cấp chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 07 học viên xếp loại Giỏi đạt tỷ lệ 15,9%; 13 24 học viên xếp loại Khá, đạt tỉ lệ 29,6%; 24 học viên xếp loại Trung bình khá và Trung bình, chiếm tỷ lệ 54,5%. Nhìn chung, các học viên đã xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp, của Trung tâm; chủ động góp ý kiến xây dựng bài và tham gia các hoạt động chung của lớp.

a12.png

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chúc mừng, ghi nhận tinh thần, ý thức học tập, rèn luyện và kết quả đạt được của các học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa XI, năm 2023.

Đồng thời, đề nghị các học viên sau khoá học tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở trường, ở địa phương nơi cư trú; đảm bảo các điều kiện để sớm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

a13.png

Tại Lễ bế giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đã khen thưởng 05 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

                                          Trung Tuyến-Hồng Tăng

                                Trung tâm Văn hóa TT TT và DL huyện