Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 10/01/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 10/01/2024, BTV Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

hn3.jpg
(Toàn cảnh Hội nghị)

Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.
hn1.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Cao Xuân Thức, Phó Trưởng phòng huyện và cơ sở Đảng, BTC Tỉnh ủy; Lê Hoàng Long, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Các đồng chí Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ trực thuộc; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó bí thư - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được BTV Huyện ủy khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
hn21.jpg
(Đ/c Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024)
Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng; Trong năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức tốt các hội nghị trực tuyến, trực tiếp trong toàn huyện về học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch...của Trung ương, tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương.
hn22.jpg
(Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì Hội nghị)
Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng được sắp xếp, củng cố, kiện toàn; Đã xét, kết nạp 461 đảng viên mới, đạt 100,2% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được quan tâm, tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới.
hn20.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Kết quả năm 2023, có 34/36 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao hoàn thành và vượt kế hoạch. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được thể hiện rõ nét.
hn12.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, trong năm 2023, có 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành XSNV, 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; có 1.368 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 13,9%, 8.460 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 83,2%. 
hn13.jpg
(Đ/c Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ gợi ý thảo luận tại Hội nghị)
hn10.jpg
(Đ/c Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Phú phát biểu thảo luận tại Hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng thời, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
hn.jpg
(Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị)
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thảo luận với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; Giao Văn phòng Huyện uỷ và các ban xây dựng Đảng tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2024.
hn15.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đã phân tích rõ những kết quả đạt được, ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của cấp uỷ, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong năm 2023. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của huyện năm 2023.
hn18.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá, giữ vai trò then chốt đối với việc hoàn thành  mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; Muốn hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 thì bắt buộc phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Do đó, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc. Từng cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, vì sự phát triển đi lên của huyện; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ; phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đối tượng học sinh, sinh viên.
hn16.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tạo chuyển biến sâu rộng hơn nữa về tư duy, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Làm tốt công tác tuyên giáo, công tác dân vận; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của BTV Huyện ủy.
hn14.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị)
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là GPMB, giao đất, cho thuê đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khu CN Lam Sơn - Sao Vàng, cụm công nghiệp, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ huyện NTM nâng cao trình cấp có thẩm quyền thẩm định trong quý I năm 2024. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong công tác thu NSNN. Chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
hn8.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 không còn nhiều, do đó đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt cho Tết Nguyên đán theo tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 19-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 09-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các trường hợp khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ đạo các phương án bảo đảm hàng hóa phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 
hn9.jpg

 mhn7.jpg

hn2.jpg

hn5.jpg

hn4.jpg
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân đã công nhận 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, Công tác Tuyên giáo,, Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Công tác Dân vận năm 2023./.
Lê Hải – Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
 
 
 
Các tin khác