Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình, kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng lúc: 22/01/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 22/1/2024, Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình, kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT, trật tự công cộng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

nq16.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
nq6.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện, các ban HĐND huyện; lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy. - Bí thư các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã, PCT HĐND xã, các PCT UBND; Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn.
hai.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trình bày, quán triệt: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
nq15.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thọ Xuân
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
nq14.jpg
Đ/c Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị "Về đối mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới". Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
nq13.jpg
Đ/c Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát huy vai trò của dội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới".
nq4.jpg
Nội dung các chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo huyện truyền đạt, quán triệt tại hội nghị đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung của Kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT, trật tự công cộng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
nq8.jpg
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện về đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
nq7.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt tại các địa phương, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nội dung cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở kế hoạch hành động của Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động sát hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.
nq1.jpg
Dự báo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tình hình an ninh - trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước, trong và sau tết. Lực lượng Công an và chính quyền các cấp nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh chính trị, an ninh nông thôn tại địa bàn; chủ động phát hiện, hoà giải, giải quyết kịp thời những khiếu kiện, mâu thuẫn, tranh chấp; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân đón xuân, vui tết an toàn, tiết kiệm.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân