Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện uỷ Thọ Xuân: Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý I năm 2024 và triển khai Kế hoạch chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đăng lúc: 28/03/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 28/3/2024, BTV Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở quán triệt chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân" và cập nhật kiến thức mới quý I năm 2024, với nội dung chuyên đề “ Những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

HN 5.jpg
( Toàn cảnh hội nghị)
HN 3.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phó các ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành UBND huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội-xã hội nghề nghiệp;

HN 2.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Các đồng chí Bí thư các Đảng uỷ, Chi uỷ, Chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và cán bộ, công chức các cơ quan: Huyện uỷ, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và Trung tâm Chính trị huyện. Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UBND; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch-Phó Chủ tịch UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội; cán bộ công chức, Chi hội trưởng CLB Lam Sơn; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các thôn, khu phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học; các đồng chí báo cáo viên các xã, thị trấn.

HN 8.jpg
( Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường triển khai, quán triệt Kế hoạch)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường triển khai, quán triệt Kế hoạch số 240, ngày 18/3/2024, triển khai học tập chuyên đề năm 2024 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân”, Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, phương thức tổ chức học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

HN 9.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Trong chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2024”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã nêu bật những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề, trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong giai đoạn hiện nay.

HN 6.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong giai đoạn hiện nay.

HN 1.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại hội nghị)

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt chuyên đề “ Nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện”. Theo đó, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức Nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân và đất nước. Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai.

HN 4.jpg
( Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bố trí thời gian trực tiếp truyền đạt chuyên đề “ Nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện”. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở nghiêm túc tiếp thu nội dung được triển khai tại hội nghị; Trên cơ sở đó cần nghiên cứu, triển khai nghiêm các quy định của luật dân chủ cơ sở; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc hực hiện luật dân chủ cơ sở và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò đại diện của Nhân dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội.

HN 11.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Đối với việc học tập chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề lần này, đó là: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch của BTV Huyện uỷ, từng cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trên địa cần tập trung triển khai thực hiện một các thực chất, sát đúng với nội dung yêu cầu và đảm bảo thời gian quy định.

HN 10.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 không nhiều, các phòng, ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ở mức cao nhất. Trước hết, cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Từng cấp uỷ, tổ chức Đảng cần đánh giá cụ thể, sát thực kết quả đạt được trong quý I năm 2024, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải tin tưởng: Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thọ Xuân anh hùng và những thành quả đạt được trong thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân. 

Lê Thơ-Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

 

 

  
Các tin khác