Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện uỷ Thọ Xuân: Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn huyện quý I, năm 2023

Đăng lúc: 06/03/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2023, chiều 06/3, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn huyện quý I, năm 2023, với chuyên đề về " Đạo đức công vụ và văn hóa công sở".

 A 1.png
( Toàn cảnh hội nghị)
A 2.png
 
A 12.png
( Các đại biểu tham dự hội nghị)
Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa 27; lãnh đạo các Ban của Huyện uỷ, Uỷ viên UBKT Huyện uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phó các Ban HĐND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện; Trưởng, phó các phòng, ngành UBND huyện, Bí thư các Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Cán bộ, công chức các cơ quan: Huyện uỷ, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

A 10.png
(Tiến sỹ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung trong chuyên đề “Đạo đức công vụ và văn hóa công sở")

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung trong chuyên đề “Đạo đức công vụ và văn hóa công sở" đối với cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ hiện nay. Trong đó, Phó Viện Trưởng viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, tầm quan trọng của đạo đức và đạo đức công vụ; các quy định về đạo đức công vụ của Việt Nam; các chuẩn mực đạo đức; các hành vi bị cấm trong hoạt động đạo đức công vụ; các văn bản quy phạm pháp luật quy định về văn hóa công sở.

A 9.png

Với những ví dụ sinh động về các tình huống thực tiễn, Tiến sỹ Đào Ngọc Báu còn phân tích nhiều khía cạnh trong hoạt động giao tiếp hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp hành chính, xử lý mâu thuẫn; các hành vi bị cấm thực hiện ở công sở; trang phục tại công sở; giao tiếp tại công sở; ứng xử và cách vận dụng các hình thức, nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong nội bộ cơ quan và với tổ chức, người dân; sử dụng thời gian làm việc tại công sở; giải pháp bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật về văn hoá công sở…

A 11.png

( Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền đạo đức công vụ, văn hóa công sở là yêu cầu rất cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; Qua hội nghị bồi dưỡng kiến thức giúp cho các đại biểu nắm rõ về vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời tạo nề nếp, tác phong làm việc khoa học, hợp lý góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả theo hướng tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

A 8.png

A 6.png

Để việc học tập chuyên đề đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị: Các cấp uỷ, tổ chức Đảng cập nhật kiến thức đầy đủ, đúng đắn những nội dung cốt lõi trong chuyên đề được tiếp thu tại hội nghị để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan,đơn vị gắn với thực hiện nội dung chuyên đề việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Từng cấp uỷ, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ, văn hoá công sở; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương để góp phần  thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024; đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh; đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

A 4.png

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề phù hợp tại cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, định hướng chỉ đạo phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện và các đơn vị có liên quan tăng cường đổi mới thông tin tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp tục phối hợp lựa chọn các chuyên đề phù hợp, cần thiết tham mưu cho BTV Huyện uỷ duy trì mở các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là Đảng uỷ các xã, thị trấn nghiên cứu, chủ động lựa chọn các chuyên đề  phù hợp đáp ứng nhu cầu chính trị của địa phương và nhu cầu học tập, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị. Từ đó để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần cùng toàn huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Thơ- Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện