Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân lần thứ XV, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng lúc: 19/04/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị lần thứ XV, Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

mt.png
Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các tổ chức thành viên của Mặt trận; Các đồng chí Ủy viên UB MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ các xã - thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, đã thông qua thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về việc không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và xin ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
mt2.png
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2024-2029 đã nêu rõ chủ đề Đại hội và bố cục gồm 2 phần: Phần thứ nhất là đánh giá tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 -2024. Phần thứ 2 là  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029.
9.jpg
mt5.png

3.jpg
Tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhất trí với nội dung, kết cấu, bố cục dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đồng thời, đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: chủ đề Đại hội, bổ sung, cập nhật, làm rõ thêm các số liệu phản ánh kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên so sánh với kết quả của nhiệm kỳ trước, báo cáo cần viết ngắn gọn hơn, cân đối lại phần đánh giá kết quả và phần phương hướng, cần làm rõ hơn nữa một số tồn tại, hạn chế,...
mt1.png
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng Đỗ Kim Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và mong muốn các vị đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị,  nhất là tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nội dung phương huớng thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cũng đã giao các bộ phận liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tham mưu điều chỉnh, bổ sung vào nội dung các văn kiện trình tại Đại hội cho phù hợp, bảo đảm khách quan, trung thực. Đồng chí khẳng định: Việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết của các tổ chức thành viên của mặt trận. Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để Đại hội thành công tốt đẹp.
mt3.png
Cùng với tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ huyện, đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị MTTQ các xã -  thị trấn và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch liên tịch số 01 của MTTQ và các đoàn thể huyện, xây dựng "Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao trong năm 2024./.
Lê Hải - Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân