Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư

Đăng lúc: 22/04/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 22/4, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

5.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Trưởng phòng NN&PTNT, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện.
13.jpg
Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, nêu rõ: Những năm qua, ngành thủy sản tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 9 triệu tấn, đóng góp khoảng 30% GDP của ngành nông nghiệp; sản phẩm thủy sản xuất khẩu đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 3 thế giới; giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, giảm dần số vụ vi phạm.
9.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Việc triển khai hệ thống quản lý, giám sát toàn diện đội tàu; cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; truy xuất nguồn gốc thủy sản; xây dựng chuỗi sản xuất thủy sản liên kết giữa ngư dân, doanh nghiệp và chính quyền; xử lý vi phạm còn hạn chế.
16.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản, Chỉ thị 32 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội...
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trình bày chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư nhằm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024.
19.jpg
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu thuận lợi, khó khăn, đánh giá lại việc thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; chia sẻ kinh nghiệm; nhiệm vụ, giải pháp để chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
21.jpg
(Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024.
12.jpg
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chú trọng bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển ngành thủy sản phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân và người lao động có liên quan; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, cần phải có chính sách để phát triển bền vững ngành thủy sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước đối với quốc tế.
15.jpg
(Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa sau hội nghị)

Ngay sau hội nghị của Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về chống khai thác IUU, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản./.
Lê Hải – Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân