Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đăng lúc: 03/08/2022 (GMT+7)
100%

Chiều 03/8/2022, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị giao đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

( Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

 

( Đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tại hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết của cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 10/01/2022 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng chương trình hành động về thực hiện Chương trình hành động số 18 của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Phối hợp xây dựng Đề án " Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn giai đoạn 2021-2025"; phát triển được 6.536 đoàn viên, hội viên, tăng tỷ lệ thu hút so với năm 2021.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung xây dựng và triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và tiêu chí xây dựng phường; tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định và linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quy định phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 63 doanh nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị, đã tổ chức giám sát 7 cuộc tại 12 đơn vị. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cũng đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị giao ban tổng kết, đánh giá hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đạt được của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

( Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ban Thường trực MTTQ huyện và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tập trung triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về  " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022"; tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động, mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực; tăng cường công tác phối hợp, kêu gọi, vận động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông làm nhà ở; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội từ huyện đến cơ sở; chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham mưu, phối hợp  tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân; chủ động giải quyết và tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc bức xúc, phát sinh ở cơ sở liên quan đến đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, MTTQ và từng đoàn thể chính trị-xã hội huyện tập trung bám sát, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022.

          Lê Thơ- Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện