Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý II năm 2023

Đăng lúc: 09/05/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 09/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới quý II năm 2023 để học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn tỉnh thu hút hơn 43.175 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

IMG_20230509_164551.jpg
( Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa)
 Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành phần tham dự hội nghị.
T 1.png
( Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)
 

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân có đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phó trưởng các Ban của Huyện uỷ, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
T 6.png
( Các đại biểu dự hội nghị tại phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện) 

Chủ trì tại phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó các Ban HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.
T 8.png

Chủ trì tại điểm cầu tầng 3, Nhà B, UBND huyện có đồng chí Lê Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; cán bộ công chức các cơ quan: Huyện uỷ, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, Trung tâm Chính trị huyện. Chủ trì tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các thành phần tham dự hội nghị. 
T 5.png

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm " Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Tác phẩm được ra mắt vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và được tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua.
T 4.png

Tác phẩm gồm 600 trang, với 111 bức ảnh minh hoạ, được chia làm 3 phần Phần thứ nhất :“Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tác phẩm cũng đã nêu bật những giá trị cốt lõi, trong đó nêu lên 8 bài học kinh nghiệm quý giá về công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực và 5 nhiệm vụ giải pháp về đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã nêu bật những điểm mới của cuốn sách.
T 13.png

Qua tác phẩm này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực càng lan tỏa mạnh mẽ; củng cố niền tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “ Không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
T 7.png

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 133 ngày 12-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm.
T 9.png

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt”. Trong đó cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận và thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức đoàn thể để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, các địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong tác phẩm, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ; không ngừng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị.
T 14.png

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn, nhận thức và hành động thống nhất. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp Văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
         Lê Thơ- Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT &DL huyện